Ons project

Energietransitie DSM

DSM heeft grote duurzaamheidsambities, maar loopt op de Delftse locatie tegen de grenzen van het elektrisch vermogen aan.  Al op korte termijn is het huidige vermogen onvoldoende om de plannen te verwezenlijken. Wij hebben DSM geholpen de uitbreidingsmogelijkheden inzichtelijk te maken, zowel op strategisch niveau als technisch inhoudelijk, en vervolgens af te stemmen met de partners van DSM en netbeheerder Stedin.

Duurzaamheidsplannen

De Biotech Campus Delft wordt momenteel gevoed vanuit het Stedin-onderstation Kruithuisweg. De basis van het elektriciteitsnetwerk is al zo’n 50 jaar oud. Er zijn verdeelstations bijgebouwd en vernieuwingen doorgevoerd in de DSM-infrastructuur, maar het totaal blijft onvoldoende voor de duurzaamheidsplannen van DSM en de overige bedrijven op de campus. De aansluiting biedt technisch gezien – en redundant uitgevoerd – 25 MVA; het huidige benodigde vermogen ligt nu al dicht tegen deze grens. In het maximale scenario vanaf 2029 is 78 MVA nodig is en op lange termijn zelfs 88 MVA.

Scenario’s voor korte en lange termijn

Samen met DSM hebben we scenario’s geschetst voor de komende jaren, in relatie met de activiteiten die DSM wil ontwikkelen en rekening houdend met de energietransitie. Voor de korte termijn hebben we voorstellen gedaan voor verbeteringen van het netwerk om de efficiency te verhogen, suggesties voor buffering van capaciteit in het net en advies over zonnepanelen en warmte/koudeopslag. Dit helpt de pieken van de vermogensvraag al op korte termijn te verminderen. Voor de lange termijn hebben we verschillende opties voor grotere netaansluitingen doorgerekend.

Concrete oplossingen

Na overleg met de partners op de Biotech Campus Delft en netbeheerder Stedin zijn uit de dertig voorstellen uiteindelijk vijf concrete oplossingen gekozen voor de korte termijn en acht voor de lange termijn.

LocatieDelft
Periode2022 - 2022
KlantDSM Delft

Gerelateerd nieuws & publicaties