Ons project

EMC & Netanalyse Hoekse Lijn

De zogenaamde Hoekse Lijn die Schiedam verbindt met Hoek van Holland Strand wordt omgebouwd van 1500 V d.c. heavy rail naar een 750 V d.c. metro systeem. De spoorbeveiligingsinstallatie wordt door Bombardier Transportation ontworpen en gebouwd voor de metro’s van de RET.

Movares is gevraagd om in de ontwerp- en bouwprocessen om de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) te waarborgen. Daarbij dient de bestaande infrastructuur waaronder de tractie-energievoorziening te worden gewijzigd. Denk hierbij aan de ombouw van de bovenleiding en het spoor, het plaatsen van nieuwe gelijkrichterstations en de aanleg van nieuwe bekabeling.

Vraag van de opdrachtgever

Movares Energy is gevraagd om simulatieberekeningen uit te voeren voor de gevolgen van de ombouw voor de gehele energievoorziening. Movares heeft reeds eerder simulaties uitgevoerd voor RET (RandstadRail).

Uitgevoerde werkzaamheden

EMC

Movares heeft onder andere de EMC-doelstellingen geïnventariseerd, EMC-eisen opgesteld, stoorbronnen in de omgeving geïnventariseerd, installatie-  en onderhoudsspecificaties opgesteld en een hazard analysis opgesteld. Van alle geleverde werkzaamheden zijn documenten opgesteld die samen de zogenaamde Technical Construction File vormen; het complete bewijs dat EMC bereikt wordt.

Net

Ten behoeve van de verificatie van het ontwerp en de dimensionering van de railinfrastructuur van de Hoekse Lijn heeft Movares Energy netanalyses uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een simulatiemodel dat is opgebouwd met het simulatiepakket METIS. Dit programma is door Movares zelf ontwikkeld en geschreven in Matlab. Met METIS kunnen dynamische berekeningen worden uitgevoerd waarbij de infrastructuur, dienstregeling en materieelgegevens leidend zijn. Aan de hand van de simulatieresultaten wordt onder andere gekeken naar de energiehuishouding van de energievoorziening, de stap- en aanraakspanningen in het spoor en de thermische belastbaarheid van de tractievoeding componenten. In afstemming met de wensen van de opdrachtgever zijn de resultaten in grafieken en tabellen gevisualiseerd.

LocatieSchiedam
Periode2015 - 2017
KlantBombardier, RET

Energievoorziening

Wat zijn de capaciteitsgrenzen van uw energie-infrastructuur? Hoe verhoogt u de energieproductie? Hoe maakt u de beste technisch-economische afweging?

Lees verder

Energietransitie

Naar een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze...
Lees verder