Het knooppunt Arnhem-Nijmegen vroeg samen met de provincie Gelderland om een voorstudie, waarbij de consequenties van elektrificatie van de lijn Doetinchem-Winterwijk over de volle breedte in kaart dienden te worden gebracht. De combinatie Movares-Ecorys is als beste geselecteerd. De kwaliteit van ons plan van aanpak gaf daarbij de doorslag.

De opdracht behelst het treffen van voorbereidingen voor het starten van een planstudie in het MIRT-kader. Door het vervallen van de rode diesel is de exploitatie van dieseltreinen opeens een stuk duurder geworden. Elektrificatie biedt ook een goede kans de milieubelasting van de exploitatie te verminderen.

Samen met Ecorys, die verantwoordelijk is voor de MKBA, zullen alle facetten in kaart worden gebracht: infrastructuur en kosten voor bovenleiding en onderstations plannen, de ombouw of instroom van het materieel en berekenen van de kosten en opbrengsten van de exploitatie in nauw overleg met de vervoerders Arriva en Breng (Hermes). Een interessant onderdeel van de studie is de speurtocht naar een innovatieve aanpak van de elektrificatie en kapitaalvernietiging te voorkomen door het materieel wellicht om te bouwen in plaats van buiten dienst te stellen.

Elektrificatie

Dit alles moet leiden tot een goed onderbouwde MKBA, die hopelijk rond of wellicht boven de 1 uitkomt. Daarmee maakt dit plan goede kans uitgevoerd te worden. Een belangrijke studie voor Movares, omdat er nog meer trajecten op de nominatie staan om geëlektrificeerd te worden, waarvoor we graag aan de regionale overheden advies uitbrengen.

Meer informatie: Joof Tummers (projectmanager). Het knooppunt Arnhem-Nijmegen vroeg samen met de provincie Gelderland om een studie naar de elektrificatie van de lijn Doetinchem-Winterwijk. De combinatie Movares-Ecorys is hiervoor als beste geselecteerd dankzij de kwaliteit van het plan van aanpak.

Kenmerken van dit project

 
LocatieArnhem
 
Periode2014 - Heden
KlantProvincie Gelderland

Word jij onze nieuwe collega?