Door het vervallen van de rode diesel, de laagbelaste halfzware olie en gasolie, is elektrificatie van dieselbaanvakken interessanter voor de provincies en de vervoerders dan ooit tevoren. Naast het kostenaspect is elektrificatie ook duurzamer. Om die reden wil Provincie Overijssel het baanvak Zwolle Wierden elektrificeren. Dit project is bekend onder de naam ZWEE (Zwolle Wierden Engineering Elektrificatie).

Dagblad van het Noorden heeft aandacht besteed aan dit project.

Vraag van de opdrachtgever

De Provincie Overijssel vroeg via ProRail aan Movares een probabilistische kostenraming uit te werken als onderdeel van de MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) om groen licht te krijgen voor de elektrificatie.

Uitgevoerde werkzaamheden

Doelstelling van het project is het uitwerken van een bouwkostenraming met een nauwkeurigheid van 15%, waarbij door middel van Value Engineering de klanteisen en wensen bepaald moeten worden. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar conditionerende maatregelen, met name voor de bouw van drie nieuwe voedingsstations voor de bovenleiding.

Het project is een samenhang van onder meer de disciplines bovenleiding, tractievoeding, kabels en leidingen en conditionerende disciplines zoals flora en fauna, planologie, archeologie. Om de bouw van de bovenleiding mogelijk te maken is ook gekeken naar kruisende objecten zoals kabels en leidingen derden en viaducten en onderdoorgangen. Na een 3D-laserscan is geconstateerd dat een bestaande fiets-/voetbrug minimaal een halve meter verhoogd dient te worden om de bouw mogelijk te maken.

Bijzonderheden

De uitvraag van de kostenraming kende een aantal BVP-aspecten (Best Value Procurement). De uitdaging binnen het project was om aan te tonen dat de kostenraming binnen de gestelde bandbreedte van 15% zou blijven. Hiertoe zijn diverse deelontwerpen gemaakt en zijn aan de begrotingsposten risico’s toebedeeld, waarna de raming probabilistisch uitgewerkt is. Met name de aanpak van de Value Engineering en Systems Engineering zijn door ProRail als bijzonder positief ervaren.

Samenwerking

In dit project heeft Movares samengewerkt met het bedrijf Geomaat. Zij hebben een 3D-lasercan en een aantal landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Het voorstel van Movares is om een duurzame innovatie te introduceren bij de nieuwbouw, in de vorm van betonnen draagconstructies in plaats van staal en om een andere betonsoort toe te passen voor de bovenleiding fundaties.

Kenmerken van dit project

 
LocatieZwolle - Wierden
 
Periode2013 - 2014
KlantProRail

Wie zijn onze experts?

Senior adviseur hoogspanningslijnenjan.boogert@movares.nl+316 - 30 19 38 47

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden