Ons project

Eindhoven Airport: zero emissie in 2030

Eindhoven Airport werkt hard om koploper in de luchtvaartsector te blijven als het gaat om CO2-reductie en duurzaamheid en wil waar mogelijk versnellen. De ambitie is hoog: zero emissie in 2030. Eindhoven Airport heeft ons gevraagd mee te denken over mogelijke maatregelen om hun doelen te bereiken.

Masterplan Energie

Sinds 2012 is Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van Nederland, CO2-neutraal. Ook heeft de luchthaven opnieuw de hoogst haalbare certificering behaald binnen het Airport Carbon Accreditation programma, een wereldwijd certificeringsprogramma om CO2-uitstoot te verminderen. Eindhoven Airport koopt nu al groene energie in; de ambitie is waar mogelijk energie te besparen en zo veel mogelijk duurzame energie zelf op te wekken. Hierbij moet rekening worden gehouden met de congestie op het net omdat dit leidt tot beperkingen qua aansluitcapaciteit en teruglevercapaciteit.

Verschillende scenario’s

De vraag aan Movares was: wat kunnen we verder nog doen richting 2030 om een zero-emissieluchthaven te zijn naast alles wat we al doen en in welke volgorde? Om tot een roadmap te komen, hebben we het energiesysteem van Eindhoven Airport geanalyseerd en de verschillende ontwikkelingen richting 2030 in kaart gebracht. Dit houdt mogelijkheden in om energie te besparen, maar ook de opwekking van duurzame energie. In regelmatig gesprek met Eindhoven Airport hebben we scenario’s besproken en oplossingen in kaart gebracht. Deze oplossingen zijn vervolgens in een roadmap uitgewerkt om een duidelijk beeld te vormen van belangrijke beslismomenten.

Zie ook het artikel in het Movares Magazine

Korte termijn mogelijkheden

Sommige maatregelen kunnen al op korte termijn worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld uitbreiding van zonnepanelen op de daken van de terminal en het hotel en overige gebouwen, een snellere invoering van LED-verlichting in de hele terminal en het hotel, de vervanging van ventilatoren in de terminal en het vervangen van de gaswarmtepompen in het hotel door elektrische varianten.

LocatieEindhoven
Periode2022 - Heden
KlantEindhoven Airport

Gerelateerd nieuws & publicaties