Voor de verbreding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek heeft Movares de MER opgesteld. Externe Veiligheid was één van de effecten waarvoor een effectrapportage is opgesteld.
In de MER Externe Veiligheid verdubbeling N33 is een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie, autonome groei en de nieuwe situatie. De risicoanalyse is gemaakt conform het Programma van Eisen dat RWS/DVS heeft opgesteld voor dergelijke analyse. Bestaande en nieuwe wet- en regelgeving is geanalyseerd. De ontwikkeling van plaatsgebonden risico en groepsrisico is berekend voor alle scenario’s.

Vraag van de opdrachtgever

Stel een effectrapportage Externe Veiligheid op als onderdeel van de MER voor de verdubbeling N33. De effectrapportage moet voldoen aan het Programma van eisen dat is opgesteld voor een risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen op de weg moet voldoen. De rapportage moet voldoende informatie leveren over het aspect externe veiligheid in deze projectfase.

Uitgevoerde werkzaamheden

Externe Veiligheid; Opstellen effectrapportage in kader van MER, berekenen groepsrisico en plaatsgebonden risico, scenarioanalyse, beschrijven wet- en regelgeving

MEr n33

Kenmerken van dit project

 
LocatieAssen - Zuidbroek
 
Periode2008 - 2010
KlantRijkswaterstaat Noord-Nederland

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?