Groene oplossing voor barrièrewerking

Dankzij een nieuw tracé ten noorden van Zutphen vermindert de verkeersdruk op de N348, zeker in Zutphen-Noord en de bebouwde kom van Eefde. De doorstroming wordt beter en het bedrijventerrein De Mars is beter ontsloten. Wel is er een risico op versnippering van natuur. Om dit te voorkomen wordt een ecologische passage aangelegd daar waar de nieuw aan te leggen N348 en de Eefdense beek elkaar kruisen. Deze ecologische passage is onder andere bestemd voor watervleermuizen en dassen. In ons ontwerp passen we een natuurlijke vorm toe die aansluit bij de beek die bij hoog water in breedte toeneemt. Het betonnen dek van de ecopassage is monoliet als gewelf uitgevoerd. Technische inspectie van oplegblokken van het civiele  werk is daardoor op deze lastige plek niet nodig.


Uitgevoerde werkzaamheden

In opdracht van de Provincie Gelderland geeft Movares alle civiele bouwwerken in het noordelijke deel van het tracé vorm. Naast de ecopassage betreft dit ook de fietsbrug Eefdense Enk en een nieuwe brug over het Twentekanaal, een prominent kunstwerk.

Kenmerken van dit project

 
LocatieEefde
 
Periode2010 - Heden
KlantProvincie Gelderland

Word jij onze nieuwe collega?