Voor de provincie Utrecht voerde Movares een verkennende studie uit naar de aanleg van ecoduct Treeker Wissel over de provinciale weg N227. Dit ecoduct verbindt de natuurgebieden Leusderheide en Landgoed den Treek. Samen met alle stakeholders zijn de mogelijkheden verkend en is een voorkeurslocatie gekozen. Vervolgens maakte Movares het ontwerp en begeleidde Movares het aanbestedingstraject en de realisatie. In het kader van de Flora- en faunawet is een ontheffing aangevraagd en verkregen voor de levendbarende hagedis, zandhagedis en heideblauwtje. Uit monitoringsonderzoek blijkt dat het ecoduct door alle doelsoorten wordt gebruikt.

Kenmerken van dit project

 
Periode2006 - 2007
Klantprovincie Utrecht

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden