Movares heeft een voorontwerp gemaakt voor twee ecoducten. Over de provinciale weg tussen Amersfoort en Maarn, de N227. En Utrecht en Amersfoort, de N237. Om vanaf de start van de projecten voldoende draagvlak te krijgen is een klankbordgroep gevormd met alle betrokkenen in de omgeving van het ecoduct. Een variantenstudie naar de exacte locatie heeft geleid tot een door alle partijen gedragen voorontwerp.

Het voorontwerp vormde de basis voor een D&C vraagspecificatie en een vormgevingsvisie, waarin de verschijningsvorm van het ecoduct wordt vastgelegd. Hiermee kan ook met het D&C contract aan alle betrokkenen voldoende zekerheid worden geboden over de vormgeving en inpassing.

Movares heeft vervolgens de uitvoeringsontwerpen van de aannemer getoetst en de uitvoeringsbegeleding van van de ecoducten uitgevoerd.

Uitgevoerde werkzaamheden

Vraagspecificatie, voorontwerp, contractvorming en uitvoeringsbegeleding van 2 ecoducten

Bijzonderheden

Dit project kenmerkt zich door zijn lage engineeringskosten en zeer lage meerwerksom.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmersfoort, Maarn
ArchitectEdwin Megens
 
Periode2008 - 2010
KlantProvincie Utrecht

Word jij onze nieuwe collega?