Movares werkt de komende jaren mee aan de realisatie van de duurzaamste weg van Nederland, de N470 in Zuid-Holland. Dit wordt een weg die niet alleen energie spaart, maar ook energie opwekt. Voor de provincie Zuid-Holland is het project ‘De N470 geeft energie’ een voorbeeldproject met 13 innovaties. Hoofdaannemer Boskalis gaat het groot onderhoud en het beheer de komende 12 jaar ‘CO2-negatief’ uitvoeren: bij de wegvernieuwing wordt meer CO2 gecompenseerd dan dat er vrijkomt. Movares is de vaste partner van Boskalis in dit uitdagende project.

Vraag van de opdrachtgever

Over de volledige lengte van 17 kilometer gaat de N470 komend jaar op de schop. De provinciale weg die de A4 bij Delft via de A13 verbindt met de A12 bij Zoetermeer krijgt nieuw asfalt en een nieuwe inrichting die de doorstroming verbetert. Boskalis heeft Movares gevraagd om het wegontwerp te maken en te adviseren op het gebied van  onder andere geluid en ecologische inpassing. Daarnaast is Rien Veldsink, adviseur Ontwikkeling en Innovatie bij Movares, aangesteld als innovatiemanager voor dit project.

Bijzonderheden

Vanuit het Klimaatakkoord heeft Zuid-Holland de ambitie om stapsgewijs alle wegen en vaarwegen in de provincie te verduurzamen. Deze drukke verbindingsweg was een uitgelezen kans om een nieuwe aanpak te kiezen gericht op energieopwekking en CO2-besparing.

Cobouw 29 juni 2018: Boskalis maakt van N470 een bijensnelweg die energie oplevert

Lees meer over de N470 geeft energie

Innovaties

Boskalis past in dit project 13 innovaties toe en heeft in haar aanbieding een innovatieprogramma opgenomen om tijdens de beheerfase nog meer innovaties te ontwikkelen. Daarnaast heeft de provincie een aantal innovaties voorgeschreven zoals een gelijkstroom netwerk, een energy wall – de combinatie van geluidsreductie met zonne- en windenergie –en de toepassing van biobased materialen.

LocatieZuid-Holland
Periode2018 - 2030
KlantBoskalis