Prefab wegonderdelen beter voor duurzaamheid
Overijssel werkt aan de verkeersveiligheid van de provincie. Om het verkeer in goede banen te leiden worden rotondes en middengeleiders aangelegd.

Vraag van de opdrachtgever

De provincie Overijssel heeft Movares gevraagd onderzoek te doen naar verschillende manieren van aanleggen van wegonderdelen en de bijbehorende invloed op duurzaamheid. Met een vergelijkingsonderzoek zijn de verschillen in duurzaamheid tussen prefab materiaal en traditioneel gestort beton in kaart gebracht.

Uitgevoerde werkzaamheden

In het onderzoek stond duurzaamheid centraal. Het verschil in duurzaamheid is onderzocht voor het aanleggen van rotondes en middengeleiders. Voor beide wegonderdelen is er een vergelijking gemaakt tussen het traditioneel gestort beton en de prefab onderdelen. Zowel bij de prefab rotondes als bij de prefab middengeleiders kwam een positief effect op de duurzaamheid naar voren. De grootste winst wordt bepaald met de duur van een wegafsluiting. De verkorting van de wegafsluiting zorgt voor een positief effect op de duurzaamheid.

Gedurende het onderzoek lag de focus niet alleen op het verschil in wegafsluitingen. Er is ook onderzoek gedaan naar andere aspecten die invloed hebben op duurzaamheid, waaronder de totale kosten van de levensduur en de  CO2 uitstoot. Verder zijn voor de onderzochte varianten ook de kosten voor aanschaf en  onderhoud in kaart gebracht.

Kenmerken van dit project

 
Periode2013 - 2013
KlantProvincie Overijssel

Word jij onze nieuwe collega?