Ons project

Duurzaam GWW op maat in de Provincie Groningen

Opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus hebben een Green Deal gesloten om duurzaamheid meer aandacht te geven in de planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud van infrastructuur projecten. Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990. De Provincie Groningen heeft deze Green Deal ook ondertekend.

Vraag van de opdrachtgever

Om de doelstellingen te bereiken is er een generieke aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld met instrumenten zoals Omgevingswijzer, Ambitieweb, Dubocalc en CO2 prestatieladder. Voor de Provincie Groningen de vraag welke onderdelen van de aanpak de meeste toegevoegde waarde hebben voor de specifieke situatie bij de Provincie.

Uitgevoerde werkzaamheden

Samen met de Provincie Groningen is op basis van Duurzaam GWW een provinciale aanpak ontwikkeld die voor infrastructuur projecten en groene projecten kan worden ingezet. Belangrijk hierin is dat de aanpak voorziet in activiteiten op verschillende fases van een project. Provincie medewerkers zijn getraind in deze aanpak om als ambassadeurs binnen de provincie te kunnen optreden. Deze aanpak is getoetst op een aantal voorbeeldprojecten.

Duurzaam

De eerste ervaringen geven aan dat op deze manier eerder in het projectproces duurzame kansen geïdentificeerd worden en leiden tot haalbare duurzame ambities.

LocatieGroningen
Periode2017 - 2018
KlantProvincie Groningen

Duurzaamheid

Duurzaam werken en duurzame oplossingen leveren vele voordelen op voor onze opdrachtgevers in winst, efficiëntie, draagvlak of imago.

Lees verder

Milieu, Natuur & Klimaat

Lees verder