DoorStroom Station Utrecht (DSSU) Beveiligingstechniek – seinplaatsing

Hoe plaatsen we de seinen zó dat de capaciteit van het spoor optimaal wordt benut, de plaatsing voldoet aan de wet- en regelgeving en de seinen goed zichtbaar zijn? Door ruimtegebrek kon niet alles volgens voorschriften (OVS) worden ontworpen. Het team Railverkeerstechniek van Movares koos voor pragmatische, specifieke oplossingen waarvan toch kon worden onderbouwd dat ze veilig zijn.

Team Railverkeerstechniek
Het team Railverkeerstechniek van Movares maakt het Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) en het daarop gebaseerde Railverkeerstechnisch Ontwerp (RVTO). Het RVTO dient als specificatie voor het treinbeveiligingssysteem dat vervolgens door een ander team binnen de afdeling Beveiligingstechniek wordt uitgewerkt.

Vraag van de opdrachtgever

Maak een functioneel ontwerp dat past bij de toenemende treinintensiteit en waarmee de toekomstige dienstregeling kan worden gereden. Hoofdpunten: snelheid omhoog van 40 naar 80 km/h, minder wissels, dienstregeling volgens Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).
Werk dit uit tot een seinplaatsing die veilig is en zo te bouwen dat de seinen voor de machinist goed herkenbaar en zichtbaar zijn.

Bijzonderheden

Emplacement Utrecht Centraal is buitengewoon compact. Daardoor moeten we bij de seinplaatsing met veel aspecten rekening houden: perronkappen, geluidschermen, fly-overs, dive-unders, een voetgangersbrug (Moreelsebrug) enzovoort.
Door het ruimtegebrek kon niet alles volgens voorschriften (OVS) worden ontworpen. Movares koos voor pragmatische, specifieke oplossingen waarvan toch kon worden onderbouwd dat ze veilig zijn. Een aantal van die oplossingen is inmiddels door ProRail opgenomen in nieuwe versies van de voorschriften.

Uitgevoerde werkzaamheden

Hoe bereikt Movares de vereiste robuustheid met treinbeveiliging?
Een van onze vernieuwende oplossingen is: plaats de seinen zo dicht op elkaar dat de capaciteit maximaal wordt vergroot. Daardoor krijgt de machinist meer wisselende instructies dan op de rest van het Nederlandse spoor. Kon dit, met behoud van de veiligheid en zonder toename van stop-tonende seinpassages? Onderzoek van NS en ProRail (ondersteund door TNO, CQM, Intergo, NLR en TU Dresden), bevestigde Movares’ overtuiging dat deze innovatie veilig toepasbaar is op het Nederlandse spoor.

We hebben daartoe onder meer een simulator gebouwd. Daarin kun je virtueel met een trein over het spoor rijden en de seinen verplaatsen zodat het zicht optimaal wordt. De nieuwe wijze van seinplaatsing is nu opgenomen in de voorschriften van ProRail.

Movares begrijpt hoe je het spoor veilig kunt inrichten. Ook als je daarbij moet afwijken van de regels en voorschriften. Dankzij onze grote ervaring en goede verstandhouding met verschillende ProRail-afdelingen kunnen wij dit onderbouwen en bespreekbaar maken.

Samenwerking

Extern werd nauw samengewerkt met de opdrachtgever (ProRail RSE), ProRail Railverkeerstechniek en ProRail Treinbeveiliging. Voor het baanvak Amsterdam-Utrecht werd samengewerkt met Bombardier, de leverancier van de ERTMS-systemen Interlocking en RBC. Grote uitdaging daar was het laten voldoen van de transitie van ERTMS naar ATB-EG (en vice versa) aan de huidige inzichten en voorschriften, zonder dat het hele baanvak aangepast hoeft te worden.

Movares verenigt alle benodigde disciplines onder een dak, zodat we hecht kunnen samenwerken. Dit is een voorwaarde om een dergelijk groot project multidisciplinair en integraal af te stemmen.
Intern werkten veel disciplines samen aan dit grote project. Om goed te kunnen samenwerken en gegevens onderling efficiënt en effectief te kunnen uitwisselen, is gebruikgemaakt van een nieuw ontwikkelde, uniforme taal. Zie ook movares.nl/bouw/bim/ en het filmpje hierover (specifiek DSSU):

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Movares heeft onder meer een simulator gebouwd voor DSSU. Daarin kun je virtueel met een trein over het spoor rijden en de seinen verplaatsen zodat het zicht optimaal wordt. De nieuwe wijze van seinplaatsing is nu opgenomen in de voorschriften van ProRail.

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht Centraal, Maarssen, Houten, Bunnik, Blauwkapel, Leidsche Rijn, Vaartsche Rijn
 
Periode2007 - 2017
KlantProRail

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?