DoorStroom Station Utrecht (DSSU) – Veiligheid en Gezondheid (V&G)

De veiligheidsadviseursvan Movares zijn het interdisciplinaire geweten van de projectorganisatie, van ontwerp tot en met de uitvoering daarvan. Een veilig ontwerp is erop gericht risico’s gedurende elke levensfase van een bouwwerk te signaleren en te elimineren dan wel beheersbaar te maken.

Vraag van de opdrachtgever

‘Ontzorg’ de opdrachtgever op het gebied van veiligheid en gezondheid. Veiligheid start met het helder en eenduidig verwoorden van het V&G-beleid van de opdrachtgever in de contracttekst en contractdocumenten. Vervolgens wordt een risico-inventarisatie en -evaluatieproces opgestart waarbij de veiligheidsaspecten in het ontwerp worden geborgd om te komen tot een veilig bouwbaar en veilig onderhoudbaar ontwerp. De veiligheidsadviseur/V&G-coördinator Ontwerpfase van Movares geeft hierover advies, zowel binnen de eigen organisatie als aan de opdrachtgever.

Uitgevoerde werkzaamheden

De V&G-risico’s voor het bouwen en onderhouden van het bouwwerk worden, met behulp van interviews en risicosessies, in een vroeg stadium van het ontwerp gesignaleerd en geëlimineerd – door het ontwerp aan te passen – of beheersbaar gemaakt. Dit gebeurt in het overleg tussen de veiligheidsadviseur/V&G-coördinator Ontwerpfase, met de opdrachtgever ProRail en de uitvoerende partij U-centRaal.

Daarnaast heeft de veiligheidsadviseur/V&G-coördinator Uitvoeringsfase de taak ervoor te zorgen dat alle Movares-buitenwerkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden op een veilige werkplek, zoals de testwerkzaamheden.

Bijzonderheden

Bijzonderheden tijdens het ontwerp

De integraliteit van het ontwerp vormde een grote uitdaging. Diverse disciplines zijn betrokken, maar het ontwerpen van bijvoorbeeld bovenleidingen en ondergrondse bekabeling gaan niet gelijk op. Hier is integratie dus vereist, wat een uitdaging bleek voor de betrokken veiligheidsadviseur/V&G-coördinator.

Bijzonderheden tijdens de testwerkzaamheden

De grote werkdruk tijdens de testweekenden vormt een bijzondere uitdaging tijdens de verschillende faseringsstappen van het project DSSU. In korte tijd moet steeds zeer veel werk worden verricht, en dat op een veilige en verantwoorde manier. Hierin speelt de veiligheidsadviseur/V&G-coördinator Uitvoeringsfase een belangrijke rol.

Hoe bereikt Movares de vereiste veiligheid?

Elk ontwerpdeel wordt door de veiligheidsadviseur/V&G-coördinator Ontwerpfase samen met de betreffende technisch ontwerper(s) getoetst. Tijdens dit proces is er veel aandacht voor het vastleggen van ontwerpbeslissingen die effect hebben op de veiligheid tijdens de bouw, tijdens het gebruik (beheer en onderhoud) en in de sloopfase.

Wat betreft alle buitenwerkzaamheden zijn medewerkers van Movares uit diverse teams eraan gewend de veiligheidsadviseur/V&G-coördinator Uitvoering tijdig te informeren. Deze neemt steeds kennis van de situatie ter plaatse, om vast te stellen dat er een veilige werkplek gemaakt kan worden in de zeer veranderlijke werkomgeving. Op basis van deze actuele situatie stelt hij de veiligheidsinstructie op en geeft deze, mondeling en schriftelijk, aan de betreffende medewerkers. Daarbij is ook een beschrijving van de veilige looproutes naar de werkplekken opgenomen. In samenwerking met de veiligheidsorganisatie van U-centRaal wordt zo een veilige looproute en een veilige werkplek geschapen.

Samenwerking

De afstemming over veiligheid in de externe samenwerking was dermate complex dat hiervoor een Kernteam Veiligheid DSSU is opgezet. Daarin overleggen op structurele basis vertegenwoordigers van de aannemer, van de opdrachtgever ProRail en van de ontwerpende en testende partij Movares. Samen zoeken zij steeds naar veilige en praktische oplossingen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht Centraal, Maarssen, Houten, Bunnik, Blauwkapel, Leidsche Rijn, Vaartsche Rijn
 
Periode2007 - 2017
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?