De dijken van de drie dijkringen op de linkeroever van de Maas zijn afgekeurd op hoogte en stabiliteit (afschuivingen en piping) en voldoen niet meer aan de Waterwet (2009). De afgekeurde dijkvakken worden op veilige hoogte gebracht, de dijktaluds worden versterkt en veelal buitendijks worden klei-inkassingen onder bestaand maaiveld aangebracht om onderloopsheid (of piping) te voorkomen. Het project omvat het ontwerp van groene dijken, damwandconstructies, stuwen en keerwanden in een complexe omgeving met bewoning, watergangen, jachthaven, akkerbouw en natuurgebieden. De vergunningen en de planprocedure wordt gecoördineerd door de provincie Zuid-Limburg. De realisatie van de dijkversterking is gepland in 2017 en 2018.

Vraag van de opdrachtgever

WPM heeft gevraagd aan Movares de alternatievenstudie, het definitief ontwerp, het bestek, de aanbestedingsstukken en de directievoering van deze dijkversterking te verzorgen.

Bijzonderheden

De voorkeursalternatieven zijn nu vastgesteld door WPM en Movares tekent dit najaar voor de drie dijkringen het Definitief Ontwerp. In het voorjaar van 2016 wordt het Projectbesluit Staat aangevraagd bij het rijk. Het maken van het (RAW-) bestek en de voorbereiding van de aanbesteding zal tegelijkertijd plaatsvinden in de zomer van 2016.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDijkringen 64, 67 en 74 langs de Maas
 
Periode2014 - 2018
KlantWaterschap Peel en Maas

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?