Goede bereikbaarheid van stedelijke regio’s is belangrijk. Om het vervoerssysteem (auto, openbaar vervoer en fiets) goed te laten functioneren is het nodig dit systeem efficiënt in te richten en te gebruiken. De provincie Overijssel doet dit onder andere met investeringen gericht op zeven programmalijnen die zijn ondergebracht in het programma Ketenmobiliteit.
In het meerjarig investeringsprogramma wordt met veel verschillende partijen gewerkt aan maatregelen gericht op het opwaarderen van belangrijke vervoersketens en het aantrekkelijker en makkelijker maken van deur-tot-deur reizen.

Vraag van de opdrachtgever

Periode mei 2013- februari 2014
Movares is door Provincie Overijssel gevraagd om als projectsecretaris een meerjarig investeringsprogramma Ketenmobiliteit te ontwikkelen samen met de programmamanager, thematrekkers voor OV, fiets, Dynamisch Verkeersmanagement en diverse gemeenten. Uitgaande van een provinciaal budget van 8 miljoen euro en de wetenschap dat door het Rijk voorbereidingen werden getroffen voor een vervolg op het Beter Benutten Programma 2012-2014.

Periode februari 2014-heden
In aansluiting hierop is Movares gevraagd als projectleider Ketenmobiliteit de uitvoering van het programma Ketenmobiliteit aan te sturen.

Uitgevoerde werkzaamheden

In de eerste periode heeft Movares bij de totstandkoming van het investeringsvoorstel samen met de programmamanager zorg gedragen voor:
• inhoud van programmaonderdelen
• afstemming intern (provincie) met beleidsverantwoordelijke ambtenaren
• afstemming extern met gemeenten en Beter Benutten regio’s Stedendriehoek, Zwolle-Kampen Netwerkstad, Twente

Na bestuurlijke vaststelling heeft Movares sinds februari 2014 de rol van projectleider voor de uitvoer van het brede investeringsprogramma. Daarbij stuurt Movares het project/programmateam aan en zorgt Movares voor:
• projectmanagement
• afstemming intern en extern
• koppeling met diverse beleidsvelden en processen:

o fiets
o openbaar vervoer
o dynamisch verkeersmanagement

Ketenmobiliteit - provincie Overijssel

Ketenmobiliteit – provincie Overijssel

Bijzonderheden

Meer informatie (inclusief het Statenvoorstel) is terug te vinden op: http://www.overijssel.nl/slimreizen

Kenmerken van dit project

 
LocatieProvincie Overijssel
 
Periode2013 - Heden
KlantProvincie Overijssel

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?