De Dr J.M. Den Uylbrug ligt in een belangrijke verkeersader voor de regio rond Zaandam. Om de doorstroming van het verkeer te garanderen worden de fiets- en voetpaden op een eigen brug geplaatst, zodat op de bestaande autoweg kan worden verbreed. Bovendien wordt het val van de beweegbare brug vervangen.

Om de vergroting van de capaciteit te bereiken wordt de wegconfiguratie op de brug geherprofileerd van 2×1 naar 2×2 rijstroken. Het fiets/voetpad op de zuidzijde van de brug moet hiervoor verplaatst worden naar een nieuwe langzaamverkeerbrug ten noorden van de bestaande Den Uylbrug. De gemeente Zaandam heeft Movares de opdracht gegeven voor de uitwerking van dit vraagstuk. Het markante beeld van de huidige Den Uylbrug was het uitgangspunt voor het ombouwen van de bestaande brug. En tevens een inspiratiebron voor het ontwerpen van de nieuwe langzaamverkeerbrug, want die kreeg juist een licht karakter wat paste bij zijn functie en respectvol contrasteerde met de Den Uylbrug.

Kenmerken van dit project

 
LocatieZaandam, Noord-Holland
Architectir. Edwin Megens
 
Periode2011 - Heden
KlantGemeente Zaandam

Word jij onze nieuwe collega?