De roltrappen en liften aan de uiteinden van de Nelson Mandelabrug, in beheer bij de gemeente Zoetermeer, bereiken op korte termijn het einde van hun levensduur. De gemeente heeft daarom besloten de liften en roltrappen te vervangen. Bovendien zijn ook met name de entrees aan de koppen van de brug en de bestaande liften onbevredigend op het vlak van beleving, logistiek en vindbaarheid. Dit vormt de aanleiding om aan beide zijden een nieuwe lift te willen realiseren. 

Op basis van de eerder uitgevoerde variantenstudie van Movares koos de gemeente voor een variant waarbij bij beide stijgpunten de bestaande drie roltrappen worden vervangen door twee roltrappen met een daar centraal tussen gesitueerde transparante liftinstallatie. In de bestaande situatie worden de entrees van de brug gekarakteriseerd door een beeldbepalende overkapping met daaronder een drietal roltrappen. In het ontwerp is te zien dat er aan beide zijden een lift op een prominente locatie gerealiseerd wordt ter plekke van de entrees. Deze geeft aan het stationsgebied extra uitstraling. Movares maakt het ontwerp van de fundering, de beton- en staalconstructies en heavy duty liften en roltrappen. studioSK verzorgt het architectonisch ontwerp, passend bij de ambitie van de gemeente Zoetermeer.

Publieksvriendelijk en toekomstvast ontwerp
De centrale middenpositie geflankeerd tussen de roltrappen levert een haast monumentaal beeld op onder de entreeluifels. De verticale, transparante liften staan centraal in de beleving als teken van een hoge ambitie t.a.v. transferkwaliteit en toegankelijkheid. ’s Nachts stralen de liften licht uit en verbeteren daarmee letterlijk en figuurlijk de uitstraling. De architectonische uitwerking van beide liften is zoveel mogelijk hetzelfde gehouden. Beide hebben een bescheiden expressie, maar zichtbaar een zorgvuldige en hoogwaardige ‘state of the art’ uitvoering. Beide liften hebben voldoende opstelruimte en passeermogelijkheid, niet alleen voor invaliden en kinderwagens, maar ook voor scootmobielen. Het ontwerp is daarmee publieksvriendelijk en toekomstvast.Het looppad naar de lift op traverse-niveau is in glas uitgevoerd en wordt van onderaf verlicht. Het glas is gematteerd en voldoende stroef uitgevoerd om doorzicht en gladheid te voorkomen. Het looppad is aan weerszijden voorzien van een balustrade van molestbestendige stalen strippen die bovendien ook ongevoelig zijn voor graffiti. Op maaiveldniveau zijn lift en roltrappen zodanig ten opzichte van elkaar gepositioneerd dat er geen sociaal onveilige ‘nis’ ontstaat tussen de roltrappen, maar een luchtige open toegang.Als gevolg van de introductie van de nieuwe liften zijn ook de flankerende roltrappen vernieuwd. De translucente zijkanten hiervan zijn uitgevoerd in een smalle ‘doosconstructie’ van melkwit materiaal dat inwendig verlicht wordt en dus licht uitstraalt. Het entreeportaaltje voor de lift wordt zo ook extra aangelicht met een positief effect op de beleving.

mandelabrug_noord_img_0401-recht-2014-04-22b  mandelabrug_noord_render-2014-04-18

mandelabrug_zuid_img_0383-recht-2014-04-22b

Meer informatie over studioSK
Logo studioSK