In samenwerking met Eneco richt Movares zich als deelprojectleider binnen het project Op Kop van de provincie Utrecht op duurzame mobiliteit. Doel van het Op Kop-programma is om samen met 100 andere Koplopers op vrijwillige basis de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Binnen het projectleiderschap besteedt Movares bijzondere aandacht aan elektrisch rijden. Door het verzorgen van workshops, brainstormsessies en informatiebijeenkomsten inspireren we de deelnemende bedrijven en gemeenten om elektrisch te gaan rijden.

Kenmerken van dit project

 
KlantProvincie Utrecht

Word jij onze nieuwe collega?