Primeur voor Station Zuilen
Station Zuilen is het eerste station ter wereld met een dak van zonnepanelen in koud gebogen glas. Door aan de zonbeschenen zijde een hoge concentratie zonnecellen toe te passen, wint het station optimaal aan zonne-energie.

Eigen energie opwekken
Doordat de zonnecellen zich tussen de twee glaslagen bevinden, zijn ze beschermd tegen invloeden van buitenaf. Bovendien is het niet nodig om de zonnecellen op een apart paneel op de constructie te monteren; de glasplaat fungeert zelf als zonnepaneel. De opgewekte energie kan worden gebruikt voor de verlichting en informatiepanelen. Alles wat
overblijft wordt teruggeleverd aan het net.

Contact: László Vákár –  laszlo.vakar@movares.nl

Word jij onze nieuwe collega?