Waterschap Rivierenland heeft een grote ontwikkelopgave de komende jaren: er moeten vele kilometers primaire waterkering aangepakt worden. Wij hebben onderzocht in hoeverre slim aanbesteden en contracteren kan bijdragen aan de projectbeheersing en het halen van projectdeadlines. Door middel van workshops en interviews hebben we zowel de mogelijkheden in kaart gebracht als onze kennis en ervaring met innovatieve contractvormen overgedragen.

 

Het gebruik van innovatieve contractvormen bleek kansen maar ook risico’s te hebben, gezien de uitgebreide inspraakprocedures die van toepassing zijn bij deze ingrijpende projecten. Voor elk project is een specifieke planning voorgesteld, aangevuld met algemene aanbevelingen voor de inrichting van de organisatie van de opdrachtgever.

 

Word jij onze nieuwe collega?