Expertise bij innovatieve contracten

In het kader van vernieuwing en aanpassing van onderhoudscontracten werkt Rijkswaterstaat Dienst Zeeland aan een nieuwe wijze van contracteren van instandhouding van de vaarweg (het netwerk) die loopt van de sluizen bij Hansweert (kanaal door Zuid-Beveland) tot aan de Krammersluizen.

Het beoogde eindproduct van het project NHK is een onderhoudscontract, waarbij in het onderhoud en de uitvoering ervan een expliciete relatie wordt gelegd tussen prestaties, kosten en risico’s. Het project dient als basis voor de nieuwe ‘prestatiecontracten’. De contracten van NHK zijn groeicontracten en vormen een pilot. De contractbeheersing wordt volgens systeemgerichte contractbeheersing (SCB) uitgevoerd. Het doel van het contract is dat de beheersmethodiek zodanig ‘groeit’ dat de opdrachtgever kan gaan sturen op basis van processen in plaats van het sturen op basis van activiteiten. Dit mede aan de hand van het niveau van de instandhoudingsplannen. Gedurende de looptijd van het contract zal de opdrachtgever meer verantwoordelijkheden en risico’s overdragen aan de opdrachtnemer.

Movares begeleidt dit proces door middel van het detacheren van een contractmanager bij Rijkswaterstaat.