Naar aanleiding van diverse incidenten is VROM-Inspectie in 2009 een onderzoek gestart naar de borging van de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten. Hieruit bleek dat de constructieve veiligheid in onvoldoende mate is geborgd; zo ook in gemeente Meerssen. Tien van de dertien civiele kunstwerken voldeden niet aan de normen voor de huidige belastingen en verkeersintensiteiten. Movares heeft de gemeente Meerssen met onderzoek en advies geholpen om de constructieve veiligheid van de kunstwerken weer op peil te brengen.

Vraag van de opdrachtgever

‘Hoe staat het met de constructieve veiligheid binnen de gemeente Meerssen en zijn er locaties waar de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang kan komen?’ Op deze prangende vragen wilde de gemeente Meerssen antwoord. Vervolgens wilde de gemeente inzicht krijgen in de mogelijkheden en de kosten om de constructieve veiligheid van de kunstwerken te waarborgen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft in combinatie met de visuele inspecties een risicoanalyse uitgevoerd van dertien betonnen civiele kunstwerken, waaronder een aantal verkeersbruggen. Uit de risicoanalyse en archiefonderzoeken bleek dat alle dertien civiele kunstwerken een risico vormden. Vooral de bruggen van vóór 1972 vormden een risico ten aanzien van de dwarskrachtenproblematiek. Binnen zeer korte tijd stelde Movares een circulatieplan met verkeersmaatregelen op en voerde de nodige herberekeningen en versterkingsberekeningen uit conform de NEN8700 en de NEN8701, met kostenramingen voor herstelmaatregelen dan wel gehele vervanging van bruggen. Dit alles is vormgegeven in een plan van aanpak voor herstel en onderhoud van alle civiele kunstwerken in de gemeente Meerssen. Voor twee bruggen zijn versterkingsmaatregelen berekend die zijn uitgevoerd door middel van een UAV-GC-contract.

Kenmerken van dit project

 
LocatieMeerssen
 
Periode2011 - Heden
KlantGemeente Meerssen

Word jij onze nieuwe collega?