Ons project

Constructieve veiligheid Lingebrug Leerdam

De Lingebrug is zeer belangrijk voor Leerdam als een van belangrijkste toegangsroutes naar de stad en als toegangsroute voor het vrachtverkeer naar de glasfabriek. Movares heeft voor de Provincie Gelderland de constructieve veiligheid van het uitgebreide areaal van kunstwerken geïnventariseerd, waaronder de Lingebrug. Voor een aantal kunstwerken bleek het risico op onvoldoende draagkracht zeer reëel en was het nodig om herberekeningen uit te voeren. Voor de wat oudere Lingebrug was niet meteen eenduidig te bepalen of deze nog voldoende draagkracht had. Movares heeft dit nader onderzocht voor de Provincie Gelderland om zo zeker te weten dat de brug de huidige verkeersbelastingen veilig kan dragen.

Vraag van de opdrachtgever

De Provincie Gelderland wilde weten of de Lingebrug bij Leerdam nog voldoende draagkracht had om de huidige verkeersbelastingen veilig te kunnen dragen en heeft Movares gevraagd dit te onderzoeken. Gezien de leeftijd van de brug – de Lingebrug is gebouwd in de jaren ’50 – was er een reëel risico dat de brug niet meer voldeed aan de huidige eisen. Het was daarom extra van belang zeker te weten dat de brug gedurende de restlevensduur nog zou voldoen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Met de eerste quick scan bleek het lastig de exacte draagkracht te bepalen doordat er slechts beperkt gegevens beschikbaar waren van de brug. Een nauwkeurige berekening van de draagkracht was extra belangrijk omdat na de quick scanduidelijk was dat het er om zou hangen of de constructie nog zou voldoen of niet. We hebben materiaalonderzoek uitgevoerd aan de brug om precies vast te stellen welke beton- en staalkwaliteit bij de bouw werden gebruikt.
  • Een extra complicatie was dat de brug al een keer is gereviseerd. De bovenlaag van het betonnen dek is vervangen (overlaging) nadat er sprake was van chlorideschade. Movares heeft specialistisch onderzoek verricht aan de aanwezige wapening in de constructie om vast te stellen in hoeverre deze eerder was aangetast. De daadwerkelijk gemeten doorsneden van het wapeningstaal zijn direct ingevoerd in de herberekening van het kunstwerk. Op deze manier kon worden vastgesteld dat het kunstwerk toch nog over voldoende draagkracht beschikt om veilig te functioneren gedurende de restlevensduur.

Naast het vraagstuk van de draagkracht van de Lingebrug, biedt de brug op dit moment niet voldoende ruimte om het intensieve fietsverkeer veilig af te wikkelen. Movares heeft de provincie geadviseerd door het uitwerken en doorrekenen van verschillende alternatieve oplossingen zoals een herindeling van het brugdek of het bouwen van een fietsbrug naast de bestaande brug.

LocatieLeerdam
Periode2014 - 2015
Klantprovincie Gelderland

Constructieve veiligheid kunstwerken

Wij ondersteunen u van A tot Z rondom de problematiek van constructieve veiligheid.

Lees verder