Ons project

Constructieve veiligheid kunstwerken Gelderland en Overijssel

(Lagere) overheden worden steeds meer verplicht te zorgen dat zij de constructieve veiligheid van de kunstwerken in hun areaal in beeld hebben. Doordat de eisen aan een kunstwerk door toenemend en zwaarder wordend verkeer strenger worden, kan het gebeuren dat een kunstwerk niet meer voldoet aan de huidige eisen die de Eurocode stelt aan de draagkracht van een kunstwerk. De Eurocode is de Europese norm voor het berekenen en toetsen van constructies. Movares heeft de provincies Gelderland en Overijssel geholpen de constructieve veiligheid van de kunstwerken die zij in beheer hebben beter in beeld te krijgen.

Vraag van de opdrachtgever

De provincies Gelderland en Overijssel hebben Movares gevraagd te helpen bij het beter in beeld krijgen van de constructieve veiligheid van de kunstwerken die zij in beheer hebben. Constructieve veiligheid heeft betrekking op de sterkte van de constructie en de belasting die het kunstwerk moet dragen. Vooral bij oudere kunstwerken, waar weinig tot niets meer van bekend is, kan het nodig zijn een herberekening uit te voeren om vast te stellen of het kunstwerk nog voldoet aan de huidige eisen. Omdat het uitvoeren van herberekeningen tijdrovend en duur kan zijn, is er ook behoefte aan het identificeren van de kunstwerken met de hoogste risico’s wat betreft draagkracht.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft de provincie verdeeld over meerdere fasen en projecten ondersteund:

  • Opstellen strategie.
  • Prioritering kunstwerken op constructieve risico’s aan de hand van beschikbare of juist niet beschikbare gegevens en algemene parameters van het kunstwerk.
  • (Coördineren van) onderzoek naar kunstwerken waarvan geen gegevens beschikbaar zijn. Dit kan archiefonderzoek zijn om berekeningen en tekeningen te achterhalen bij vorige beheerders, maar ook fysiek onderzoek aan het kunstwerk om de eigenschappen van de constructie vast te stellen.
  • Herberekeningen van betonnen en stalen kunstwerken.
  • Advisering over maatregelen bij kunstwerken die niet blijken te voldoen; vooral bij de afweging om een kunstwerk óf te versterken óf helemaal te vervangen.
  • Engineering van versterking of vervanging van kunstwerken.
Locatiediverse locaties in Gelderland en Overijssel
Periode2012 - Heden
Klantprovincies Gelderland en Overijssel

Constructieve veiligheid kunstwerken

Wij ondersteunen u van A tot Z rondom de problematiek van constructieve veiligheid.

Lees verder