Het project OVT-Utrecht springt eruit door complexiteit, vergaande samenwerking en onderlinge verwevenheid: intern tussen de vele betrokken disciplines, extern met zowel opdrachtgevers als gebruikers (zie Samenwerking). Alle werkzaamheden raken aan elkaar. Er kon als het ware geen steen worden verschoven zonder dat daar een hele reeks andere handelingen aan vastzat. Bijvoorbeeld: als er een bouwkraan geplaatst moest worden, dienden eerst de funderingen hiervoor te worden aangelegd. De kraan kwam te staan op een plek die vrijwel altijd een andere bestemming had – het stationsgebied in Utrecht is een van de meest intensief gebruikte stukjes grond in Nederland.

Vraag van de opdrachtgever

button-ovtOntwerp een OV-Terminal waarin alle modaliteiten – trein, tram en bus – kunnen worden ondergebracht. Hergebruik hierbij bestaande constructieve elementen als de fundering en de stationsvloer.

Uitgevoerde werkzaamheden

Benthem Crouwel Architecten (BCA) inventariseerde de wensen en eisen van de diverse opdrachtgevers: ProRail, NS, Gemeente Utrecht. Deze werden gecombineerd en bijeengebracht onder één dak voor trein, bus en tram. Ook aan de kwaliteit van de stationsomgeving werd gedacht. Onder meer door de aanleg van een ‘interwijkverbinding’, een passage zonder OV-poortjes voor bewoners en passanten. Alle onderdelen werden onderworpen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen.

Movares was vanaf het voorontwerp tot en met de uitvoering betrokken bij de verbouwing, nieuwbouw en fasering van OV-Terminal Utrecht. Wat constructies betrof ging het om beton (met name fundering en vloeren), staal (de overkoepelende dakconstructie) en glas (de gevels en de commerciële ruimten binnen de hal).

Bijzonderheden

Om dubbel werk te voorkomen en de diverse deelontwerpen per discipline te laten aansluiten, werden strakke afspraken gemaakt over gezamenlijk tekenwerk. Per ‘bouwlaag’ lagen de tekenafspraken duidelijk vast; een wijziging bij de ene discipline heeft immers direct invloed op alle andere. Dankzij die strak omlijnde aanpak konden tekeningen over elkaar worden gelegd en was alle informatie steeds beschikbaar voor alle betrokkenen. Dit maakte wijzigingen in latere stadia mogelijk zonder al te ingrijpende of ongewenste gevolgen.

Samenwerking

Dit project kenmerkt zich door de intensieve samenwerking tussen Movares en BCA vanaf het begin. Anders dan bij de meeste grote bouwprojecten waarin de architect het uiterlijk bepaalt en de ingenieurs ervoor zorgen dat de uitvoering sterk, stijf en stabiel wordt, werd hier begonnen met een ‘leeg blad’: wat staat er, wat hergebruiken we, wat betekent dit voor het budget en wat zijn de mogelijkheden? Vervolgens werden de diverse disciplines ingepast. Wat de architect tekende moest matchen met wat bij voorbeeld Installaties tekende.
Werkten de constructeurs van Movares in de beginfase vooral nauw samen met de architecten, latere verschoof de samenwerking naar met name de ontwerpers van de Installaties.

Binnen het projectteamoverleg bewaakten de projectleiders de voortgang en voorkwamen ze conflicterende oplossingen. Daarbij koppelde de projectmanager zo nodig terug met de opdrachtgever.

LocatieUtrecht
Periode2003 - 2016
ArchitectBenthem Crouwel Architects (BCA)
KlantProRail