Constructief Ontwerp + Ontsluiting Bio Science Park Leiden

Het Bio Science Park te Leiden wordt beter ontsloten door de weginfrastructuur aan te passen.
In dit kader worden er onder andere twee tunnels gerealiseerd.

Vraag van de opdrachtgever

In opdracht van Heijmans Infra verzorgt  Movares alle civiele ontwerpwerkzaamheden (tender, VO, DO en UO) voor deze tunnels.

Uitgevoerde werkzaamheden

De ontwerpwerkzaamheden betreffen onder andere een nieuwe tunnel in de Plesmanlaan. Bijzonder aan deze tunnel is de grote breedte. Om landschappelijke reden is gekozen voor een ruime tunnel met een 5 meter brede middenberm en schuine zijwanden. Samen met de 2 x 2 rijstroken geeft dit een inwendige breedte van 20 meter. De kruisende Haagsche Schouwweg overbrugt de tunnelbak van de Plesmanlaan via een voorgespannen dek met een overspanning van 22 meter, de dikte van dit dek is slechts 0,70 meter.

Een ander onderdeel van het project is een nieuwe fietstunnel. Deze tunnel onder de Dr. Lelylaan is eveneens bijzonder vormgegeven, want deze is in 2 richtingen gekromd en voorzien van schuine wanden. Mede hierom zijn beide  kunstwerken volledig 3D uitgewerkt.

Kenmerken van dit project

 
LocatieLeiden
ArchitectIPV Delft
 
Periode2014 - 2016
KlantHeijmans Infra

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?