De gemeente Oldenzaal richtte de stationsomgeving opnieuw in. Hierbij werd een ongelijkvloerse kruising onder de huidige sporen voor fietsers en voetgangers gerealiseerd. Tevens werd de openbare ruimte ingericht met aansluitingen op het bestaande wegennet en de busbaan.

Vraag van de opdrachtgever

Ten behoeve van de te realiseren onderdoorgang Groene Loper in Oldenzaal moest er een conditioneringsonderzoek worden uitgevoerd. Een van de aspecten van het conditioneringsonderzoek was het inzicht krijgen in de verontreinigde grond, zodat er voor de werknemers een veilige werkplek in relatie tot de veiligheidsklasse geboden kon worden. Movares werd gevraagd om naast het ontwerp het conditioneringsonderzoek uit te voeren en te begeleiden.

Uitgevoerde werkzaamheden

Opstellen van veiligheids- en gezondheidsdocumenten (V&G) en startinstructies voor het conditioneringsonderzoek, zodat diverse activiteiten in gang gezet konden worden:
– Uitvoeren van sonderingen met een sondeerwagen
– Uitvoeren van handboringen
– Plaatsen van peilbuizen in de gemaakte handboringen
– Graven van handmatige proefsleuven met een minigraver

Nadat de veiligheidsklasse 1T van de grond inzichtelijk was geworden, begeleidde Movares de uitvoering door de juiste maatregelen te treffen, toezicht te houden en instructies te geven voor werkzaamheden in verontreinigde grond. Vanuit V&G werd voor het werken in verontreinigde grond de CROW132 in relatie tot de veiligheidsklasse 1T gehanteerd. Hierbij hanteerde Movares veiligheidsfuncties als de VGCU, MVK, DLP e.d. ook.

Kenmerken van dit project

 
LocatieEmplacement Oldenzaal
 
Periode2012 - 2012
KlantSBNS (Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen)

Word jij onze nieuwe collega?