Rijkswaterstaat wil het onderhoud van de objecten in Limburg in de toekomst uitbesteden. Movares heeft via bureaustudies en inspecties de gegevens verzameld die als uitgangspunt voor de onderhoudscontracten moeten gaan dienen.

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Vraag van de opdrachtgever

Het vaststellen van de huidige conditie van de objecten, zodat er een duidelijk uitgangspunt is voor het aanbesteden van het toekomstig vast en klein variabel onderhoud. In het kader van het prgramma “Areaal op orde” moeten alle gegevens verwerkt worden in het Beheer Management Systeem Ultimo.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Het opstellen van FMECA’s (risicoanalyse obv RAMSSHE€P)
  • Het schrijven van onderhoudsconcepten
  • Het uitvoeren van conditiemetingen aan de constructies en installaties (civiele techniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek).
  • Het verwerken van de resultaten in het BeheerManagement Systeem (BMS) Ultimo.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Vooruitlopend op het verschijnen van de NEN2767-4 Infrastructuur is deze opdracht uitgevoerd in de geest van de NEN 2767.

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Word jij onze nieuwe collega?