Ons project

Circulaire herinrichting wijk De Parken Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair verantwoord renoveren van de openbare ruimte. Als eerste in Nederland wil zij de werkzaamheden in de wijk De Parken circulair aanbesteden via “Rapid Circulair Contracting” . Dit proces is erop gericht geen volledig uitgewerkte oplossingen aan te besteden, maar marktpartijen uit te dagen om in samenwerking met ketenpartners tot slimme, innovatieve en circulaire oplossingen te komen Movares adviseerde over de inrichting van de aanbestedingsprocedure.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Apeldoorn vroeg Movares te helpen met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst inzake het project De Parken en om te helpen met de aanbesteding van deze overeenkomst.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het doel was te komen tot een samenwerking tussen gemeente en een coalitie van marktpartijen. Movares stelde daarom – na een marktconsultatie – een bouwteamovereenkomst op. Tevens adviseerde Movares over de inrichting van de samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en de opdrachtnemer en over de inrichting van de aanbestedingsprocedure om tot een samenwerkingspartner te komen.

Bijzonderheden

Het doel van deze te vormen samenwerking was om de herinrichting zo circulair mogelijk te laten uitvoeren. In de aanbesteding werd geselecteerd op visie, (circulaire) innovatie en samenwerkend vermogen en niet per definitie op prijs. Juridisch vormt deze nieuwe manier van samenwerken een uitdaging.

Innovatief

Het project kreeg in de media veel aandacht omdat hier op een andere manier werd ingekocht; niet zoals gebruikelijk een pasklaar bestek op de markt brengen maar een samenwerking met de opdrachtnemer. Er is een mooi artikel over verschenen in Cobouw.

Duurzaam

Belangrijk binnen dit project is dat de overeenkomst helemaal is ingericht op samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om de herinrichting zo circulair mogelijk te laten plaatsvinden. Zo ontstaat er ontwikkelruimte om voor én tijdens het (ontwerp)proces met innovaties en nieuwe ontwikkelingen te komen. Resultaat: een transparant proces waarin de marktpartijen expertise inbrengen en verantwoordelijkheid nemen voor de – in partnerschap – uitgewerkte afspraken rond het realiseren van de gemeentelijke ambities.

LocatieApeldoorn
Periode2017 - 2017
Klantgemeente Apeldoorn

Contracteren en aanbesteden

Aanbesteden en contracteren zijn cruciale activiteiten voor projecten. Movares helpt u graag het gehele proces, van het bepalen van de gewenste marktbenadering tot contractbeheer.

Lees verder

Duurzaamheid

Duurzaam werken en duurzame oplossingen leveren vele voordelen op voor onze opdrachtgevers in winst, efficiëntie, draagvlak of imago.

Lees verder