Waternet, gemeente Amsterdam afdeling V&OR (Verkeer & Openbare Ruimte), Rijkswaterstaat en ProRail maken de komende jaren 62 bruggen en sluizen in Amsterdam geschikt voor bediening op afstand vanuit één centrale. Dit verbetert onder andere de doorstroming van het scheepvaart- en wegverkeer. Veiligheid is cruciaal bij deze omschakeling naar centrale objectbediening. Movares heeft een Quick scan integrale veiligheid uitgevoerd en adviseert Waternet en de afdeling V&OR van de gemeente Amsterdam bij de uitvoering van de meest urgente veiligheidsmaatregelen.

Vraag van de opdrachtgever

Movares is door Waternet en gemeente Amsterdam afdeling V&OR gevraagd onderzoek te doen naar de integrale veiligheid en waar nodig te adviseren over de benodigde veiligheidsmaatregelen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft een Quick scan integrale veiligheid uitgevoerd en samen met de klant de meest urgente veiligheidsmaatregelen vastgesteld:
o Maatregel 1: CE-markering voor geheel van bediencentrale en objecten
o Maatregel 2: Procedures bediening en onderhoud
o Maatregel 3: Eisen aan zicht op vaarweg en wegverkeer
Als vervolg op de Quick scan hebben Waternet en gemeente Amsterdam Movares gevraagd te ondersteunen bij de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.

Bijzonderheden

Bijzonder is dat Waternet voor Movares een nieuwe klant is. Ook bijzonder zijn de integrale aanpak en de goede interne samenwerking. De flexibele inzet en de kwaliteit worden zeer gewaardeerd door de opdrachtgever. Dit heeft geresulteerd in de vervolgopdracht voor de uitvoering van drie veiligheidsmaatregelen.

Meer lezen over veiligheidsmanagement en RAMS? Klik hier.

LocatieAmsterdam
Periode2014 - 2018
KlantWaternet
Senior adviseur en manager RAMS- en Risicomanagementgea.kolk@movares.nl+31 (0)6 - 22 64 71 75