Ons project

Calandbrug: verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland

De Calandbrug bij Rozenburg is een gecombineerde stalen spoor-/verkeersbrug uit 1969. De brug bestaat uit aanbruggen met overspanningen van respectievelijk 190 m en 90 m en een hefbrug met een overspanning van 70 m. De Calandbrug vormt een obstakel voor het trein- en wegverkeer en het hoge scheepvaartverkeer. De technische levensduur van de brug wordt in 2020 bereikt. Om de brug in exploitatie te kunnen houden, wordt de brug tot 2020 intensief onderhouden. Sinds de inrichting van het tweede spoor voert Movares diverse renovatie- en revisiewerkzaamheden uit.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail had veel last van storingen bij deze brug en heeft Movares gevraagd de functionaliteit op orde te brengen met verhoging van de betrouwbaarheid en daarmee de beschikbaarheid.

Uitgevoerde werkzaamheden

Tot 2020 moet de brug geschikt zijn voor zwaar vervoer. Vanaf 2020 zal de brug niet langer een spoorbrug zijn, maar een verkeersbrug. Sinds de aanleg van het tweede spoor heeft Movares allerlei advies- en engineeringswerkzaamheden uitgevoerd om onderdelen te renoveren en te reviseren, zoals onder meer:

  • Inrichting van het tweede spoor voor de Betuweroute (1994);
  • Grootschalige renovatie (2004): versterken van de brug, aanbrengen meebewegende bovenleidingdraagconstructie en capaciteit vergroten van het bewegingswerk (aandrijving vervangen);
  • Revisiewerkzaamheden (sinds 2010) van de controle-inrichting om de veilige berijdbaarheid van de brug volledig te garanderen;
  • Conserveringswerkzaamheden en asfalteringswerkzaamheden. Naar verwachting worden de conserverings- en asfalteringswerkzaamheden dit jaar afgerond;
  • Verkorten van bewegingstijden (dit project loopt nog).

Bijzonderheden

De Calandbrug is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. In 2020 gaat het spoor er af en wordt het een verkeersbrug; treinen gaan dan over het Theemswegtracé. Dit is het deel van de Havenspoorlijn dat wordt omgelegd als oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug.

LocatieRozenburg
Periode1990 - Heden
KlantProRail

Infra installaties

Movares biedt onderzoek, advies, ontwerp, bestek, kostenramingen, inspecties en onderhoudsplannen voor Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties en voor ICT-netwerken.

Lees verder