Ons project

Calandbrug: complexe renovatie op grote hoogte

Tijdens een reguliere inspectie was een krakend en bonkend geluid te horen in de torens van de Calandbrug. Dit geluid werd veroorzaakt door wentellagers, die zwaar beschadigd bleken. De vervanging van deze lagers werd een complexe operatie. De grote uitdaging was dat de werkzaamheden uitgevoerd moesten worden op 45 meter hoogte omdat de brug in open stand moest staan.

Senior-adviseur werktuigbouwkundige installatiesemiel.singor@movares.nl+31 (0)6 - 53 38 58 00

De Calandbrug is een hefbrug die de verbinding vormt tussen Rozenburg en de Europoort. De brug is in 1969 gebouwd voor langzaam verkeer en weg- en spoorverkeer. Inmiddels is er ter hoogte van de Calandbrug ook een tunnel voor wegverkeer gerealiseerd en gaan de treinen sinds 2021 over het nieuwe Theemswegtracé.

Lagers vervangen hefbrug

Het vermoeden bestond dat er lagers van de omloopwielen stuk waren gegaan in de twee torens aan de spoorse kant van de hefbrug. Het risico op falen van de brug(beweging) was hierdoor groot. Nog dezelfde avond werd daarom besloten de brug in open stand te zetten; de brug lange tijd dicht houden zou ontoelaatbare hinder opleveren voor de scheepvaart naar de Brittanniëhaven. Bij nadere inspectie bleek dat er inderdaad lagers volledig stuk waren en vervangen moesten worden.

Werkzaamheden met geopende brugval

Nooit eerder is een zo ingrijpende opknapbeurt uitgevoerd terwijl het brugval in geopende stand stond. Complicerende factor was de beperkte werkruimte in de torens en de bereikbaarheid van onderdelen.

Bruglagers terugplaatsen in torens

De omloopwielen moesten uit de torens gehesen worden om de lagers te kunnen demonteren. Mammoet heeft hulpconstructies gemaakt om het brugval te ondersteunen en in de torens zijn de contragewichten opgevijzeld zodat de kabels slap kwamen te hangen. Na het uithijsen zijn de omloopwielen met lagers naar de fabriek van Hollandia Services vervoerd om de lagers te wisselen en optimalisaties aan de lagerconstructie door te voeren. Vervolgens zijn de omloopwielen met nieuwe lagers en aangepaste lagerhuizen weer teruggeplaatst in de torens.

Strakke planning Calandbrug

Normaal zouden dergelijke herstelwerkzaamheden ongeveer anderhalf jaar duren. Hollandia Services en Movares hebben in opdracht van ProRail deze klus in acht maanden uitgevoerd.

Samenwerking

Bij deze opdracht hebben wij het advies, de engineering en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd namens ProRail, de beheerder van de brug. Ook hebben we nauw samengewerkt met Hollandia (Services) BV (herstel van de schade), Mammoet (leverde en plaatste hulpconstructies) en SKF (leverancier van de nieuwe lagers)

Gerelateerd nieuws & publicaties