De gemeente Breda bouwt aan een nieuw station dat voorbereid is op een groeiend aantal reizigers. Ook werkt de gemeente hard aan de realisatie van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer-verbinding tussen Breda en Oosterhout (HOV-Iijn). Om ervoor te zorgen dat het nieuwe station Breda voor al het verkeer goed bereikbaar wordt, zijn aanpassingen nodig in de toeleidende infrastructuur zoals een nieuw busviaduct en een bushellingbaan. Movares heeft het ontwerp gemaakt voor het HOV-viaduct en de bushellingbaan.

Vraag van de opdrachtgever

Naast het bestaande spoorwegviaduct wilde de gemeente Breda een nieuw busviaduct aan de noordkant van het spoor en een bushellingbaan aan de oostkant van het nieuwe station. Movares heeft opdracht gekregen voor het Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp en het Bestek voor het HOV-viaduct en de bushellingbaan.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp en het Bestek opgesteld voor het HOV-viaduct en de bushellingbaan. De detailengineering is door de aannemer uitgevoerd. Ook heeft Movares de backoffice verzorgd en de gemeente geadviseerd tijdens de uitvoering van beide projecten.

Bijzonderheden

Het viaduct is gebouwd boven en naast een bestaand betonnen vlies in de bodem. Dit vlies is aangebracht tijdens de bouw van het bestaande spoorwegviaduct in de Terheijdenseweg en heeft als doel een mogelijke hoge grondwaterstand te keren. Tijdens de aanleg van het viaduct en de hellingbaan oost is de grondwaterstand met bemaling verlaagd en zijn de nieuwe constructiedelen waterdicht met het bestaande betonnen vlies verbonden.

Het nieuwe viaduct is op staal gefundeerd, naast en binnen het betonnen vlies. Het brugdek is opgebouwd uit voorgespannen prefab betonliggers tussen in het werk gestorte natte betonknopen*. De overspanningen bedragen 8,00 en 8,82 meter, het viaduct is 50,0 meter lang en 10,3 meter breed. De dikte van het brugdek is ongeveer 0,545 meter.

*Een natte knoop is een in het werk gestorte verbinding tussen twee prefab betonelementen. Een verbinding van dit type is arbeidsintensiever om te maken dan een zgn. ‘droge knoop’. Het grote voordeel is dat deze knoop aanzienlijk sterker is doordat het één geheel vormt met de prefab elementen.

Samenwerking

De esthetische vormgeving van het nieuwe viaduct is gedaan door architectenbureau K. van Velsen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieBreda
 
Periode2013 - 2014
KlantGemeente Breda

Word jij onze nieuwe collega?