De gemeente Oosterhout is in september 2014 begonnen met de sloop van het bestaande busstation aan de Leijsenhoek. Op deze plek wordt een nieuw busstation gebouwd, met een aantrekkelijker uitstraling. Het nieuwe busstation is medio 2015 gereed en zal daarna in gebruik genomen worden.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Oosterhout heeft bij Movares advies ingewonnen over de turnkey-overeenkomst met de aannemer.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het Voorlopig Ontwerp gemaakt voor het nieuwe busstation. Daarnaast hebben we de gemeente Oosterhout geadviseerd over de contractvoorwaarden en de contractonderhandelingen met de aannemer gevoerd. Dit om de gemeente te ‘ontzorgen’.  Vervolgens hebben we de ontwerpdocumenten van de aannemer getoetst.

Bijzonderheden

Gemeente Oosterhout had al een overeenkomst gesloten met de aannemer over de hoogte van de aanneemsom. Achteraf zijn – in onderhandeling met de aannemer – de specifieke contractvoorwaarden opgesteld.

Kenmerken van dit project

 
LocatieOosterhout
 
Periode2012 - 2014
KlantGemeente Oosterhout

Kennisgebieden

Onze diensten

Word jij onze nieuwe collega?