Ons project

Bouwteam zorgt voor CO2-arm en circulair groot onderhoud A348 & Middachterbrug

Provincie Gelderland wilde het Groot Onderhoud A348 & Middachterbrug zo CO2-arm en circulair mogelijk uitvoeren en besefte dat dit alleen mogelijk was door nauwe samenwerking met de inschrijver, Boskalis. Daarom is aanbesteed met Rapid Circular Contracting. Opdrachtnemer en -gever werken hierin samen als een bouwteam. Daarnaast had het project zeer duurzame projectambities omtrent CO2-reductie en circulariteit. Wij zijn als onafhankelijke en deskundige partij gevraagd de Provincie Gelderland te ondersteunen bij het behalen van de ambitieuze duurzame doelen.

Meest bepalende elementen voor duurzaamheid

We hebben voor Provincie Gelderland en Boskalis een nulmeting en een eindmeting uitgevoerd op de aspecten CO2-uitstoot, MilieuKosten Indicator en circulariteit. Zo konden we gedurende het project de mate van duurzaamheid aantonen. MKI staat voor MilieuKosten Indicator en is de milieu-impact van materiaal en grondstoffen uitgedrukt in euro’s, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De nulmeting zorgde binnen het projectteam voor bewustwording en inzicht in de meest bepalende elementen voor duurzaamheid én aan welke knoppen het projectteam kon draaien om hier positieve invloed op uit te oefenen.

Duurzaamheids-challenge

Daarnaast hebben wij geholpen bij de organisatie van een Duurzaamheids-challenge, waarbij we marktpartijen hebben uitgedaagd innovatieve duurzame oplossingen aan te dragen binnen de scope van het project en gericht op onze duurzame doelstellingen. We wogen deze oplossingen af tegen conventionele oplossingen middels een Trade-Of-Matrix om zo te komen tot de beste oplossing voor het project. Veel van deze oplossingen zijn uiteindelijk gerealiseerd in het groot onderhoud. Voor meer experimentele oplossingen is een Biobased Proeftuin ingericht bij parkeerplaats Vale Waard. 

Innovatief

Een innovatie die in dit project is gerealiseerd, is de pilot van de elektrische asfaltcentrale Helice, die door Boskalis is ontwikkeld (Detail (boskalis.com)). Daarnaast werd er geïnnoveerd met gerenoveerde geleiderails, biobased wegmarkeringen en circulair asfalt met hoog hergebruikgehalte én duurzame samenstelling.

Duurzaamheidswinst

Movares heeft berekend wat de duurzaamheidswinst is geweest van de samenwerking en alle getroffen maatregelen. Het groot onderhoud A348 heeft ten opzichte van traditionele uitvoering volgens het Gelders bestek 50% CO2-besparing en 52% MKI-besparing opgeleverd

Samenwerking

De samenwerking als bouwteam was zeer innovatief én effectief. Het kost in het begin een tijdsinvestering om uit de traditionele opdrachtgevers-opdrachtnemers-houding te komen. Zodra er vertrouwen was, ging de samenwerking als een speer en werden er verbluffende resultaten geboekt.

De samenwerking bestond uit Provincie Gelderland (opdrachtgever), Boskalis (opdrachtnemer), KplusV (begeleidde de Rapid Circular Contracting-samenwerking) en Movares (inhoudelijke ondersteuning voor Provincie Gelderland).

Inspiratie

Dit project heeft Provincie Gelderland, als deelnemer aan de Buyer Group Duurzame Wegverharding, geïnspireerd om de markt ook uit te dagen om het Groot Onderhoud A326 innovatief en duurzaam uit te voeren. Movares mocht hieraan bijdragen door het gunningscriterium mede te ontwikkelen. (Optimaal asfaltmengsel voor Groot Onderhoud A326 – Ingenieursbureau Movares – adviseurs en ingenieurs)

LocatieArnhem
Periode2020 - 2021
KlantBoskalis, provincie Gelderland

Gerelateerd nieuws & publicaties