De Rijnlandroute is de nieuwe verbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio. Een deel van deze nieuwe route ligt in het groene landschap tussen Voorschoten en Leiden. De weerstand van de gemeente Voorschoten tegen een maaiveldoplossing of een deels open verdiepte ligging was groot vanwege het grote doorsnijdend effect van de infrastructuur, de verwachtte geluidhinder en luchtvervuiling. Movares heeft in korte tijd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op basis waarvan de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiden en Voorschoten kozen voor een boortunnel. Deze is  € 13 miljoen duurder dan het aanvankelijke ontwerp, maar heeft veel voordelen voor mens en milieu. Over de meerkosten is een overeenkomst bereikt tussen de betrokken partijen.

Vraag van de opdrachtgever

Onderzoek naar de technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een boortunnel tussen de A4 en A44 tussen Voorschoten en Leiden.

Uitgevoerde werkzaamheden

Menno Lipsius en Predrag Jovanovic vormden het kernteam bij het advies. Lipsius: ‘Als Movares hebben we de nodige expertise en ervaring op gebied van boortunnels in huis. Daardoor konden we in korte tijd een haalbaarheidsstudie realiseren. Daarbij is vooral aandacht besteed aan aspecten die een rol spelen bij de technische haalbaarheid. Daarbij kun je denken aan grondsamenstelling, kabels en leidingen, archeologie, impact op de omgeving, milieu enz. Op basis van onze betrokkenheid bij eerder gerealiseerde boortunnels kunnen wij een betrouwbare raming opstellen zonder dat een volledig ontwerp is opgesteld.’

Bijzonderheden

Bekijk hier ook het volledige persbericht en het bericht van de Cobouw.

Kenmerken van dit project

 
LocatieVoorschoten, Leiden
 
Periode2012 - 2013
KlantProvincie Zuid-Holland

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?