In het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen wordt kennis ontwikkeld die gebruikt wordt om een nieuwe versie van de “Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen” te formuleren. Een onderdeel uit dit ontwikkelingsprogramma betreft de veenkaden. Naar aanleiding van de gebeurtenissen met veenkaden in de zomer van 2003 is veel onderzoek naar de droogtegevoeligheid van veenkaden gedefinieerd en uitgevoerd. Algemeen geldt dat op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek inmiddels meer bekend is over de analyse van de droogtegevoeligheid van veenkaden. Voor een nauwkeurige en betrouwbare beoordeling van de stabiliteit van veenkaden ten aanzien van de belastingsituatie droogte wordt echter nog kennis gemist. Recentelijk is geconcludeerd is dat zich tussen de vele verschillende onderzoeken weinig overlap bevindt, maar dat nu vooral de wens bestaat om de ontwikkelde rekenmodellen en –methodieken in de praktijk te testen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft hiervoor een polder beschikbaar gesteld waar een bezwijkproef uitgevoerd kan worden, juist om het gemis aan praktijkervaring te ondervangen.

Vraag van de opdrachtgever

Vanwege het groot aantal partijen, wat bij de bezwijkproef is betrokken, heeft STOWA de regie gekregen op de uitvoering van de proef. STOWA heeft vervolgens Movares gevraagd het proces rondom de proef te organiseren en daarmee de belangen van de verschillende waterschappen en provincies te behartigen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares ondersteunt STOWA bij het proces rondom de bezwijkproef in de Leendert de Boerspolder. In deze proef wordt een kade, die de polder beschermd, belast totdat de kade bezwijkt en de polder onder water komt te staan. De kennis die hierbij ontstaat helpt bij het verifiëren van de recentelijk ontwikkelde rekenmodellen en –methodieken.

Samenwerking

STOWA, Waterschappen, West Nederlandse Provincies, stichting IJkdijk, TU Delft

Duurzaamheid hoog in het vaandel

In het verleden is een aantal bezwijkproeven uitgevoerd met voor dat doel aangelegde dijklichamen. Maar nooit eerder is een bezwijkproef uitgevoerd op een bestaande dijk.

Kenmerken van dit project

 
LocatieLeendert de Boerspolder, Kagerplassen, provincie Zuid Holland
 
Periode2014 - Heden

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?