Sinds de aanleg van de Betuweroute de risico’s voor personen in de spooromgeving van Barendrecht jaarlijks getoetst. Movares ontwikkelde hiervoor het zogeheten “Monitoringsmodel” waarin het effect van de overkapping is verwerkt. Elk jaar wordt, op basis van recente transportaantallen, getoetst of de tussen ministerie en gemeente afgesproken risicoplafonds niet worden overschreden.

Beschrijving
Toen de Betuweroute in gebruik werd genomen, maakt het ministerie met de gemeente Barendrecht afspraken over de hoogte van de risico’s als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen. Movares ontwikkelde een monitoringsmodel om het groepsrisico’s op gebied van externe veiligheid in de spooromgeving van Barendrecht te toetsen. Bijzonder is dat ook het effect van de overkapping in het model onderbouwd is meegenomen. Het vereiste specialistisch onderzoek om dat mogelijk te maken. Jaarlijks wordt de ontwikkeling van het groepsrisico door Movares vastgesteld. Het model houdt rekening met aanwezige reizigers in de andere tunnelbuizen dan de goederentreinen, en met het aantal omwonenden en werkende in de spooromgeving.

Vraag van de klant
ProRail is door het ministerie belast met de uitvoering van de monitoring. ProRail heeft Movares gevraagd een rekenmodel te ontwikkelen waarin ook het effect van de overkapping werd meegenomen. Sindsdien wordt jaarlijks de toetsing uitgevoerd.

Uitgevoerde werkzaamheden
Externe Veiligheid: Opstellen monitoringsmodel en jaarlijkse toetsing groepsrisico

Innovatief
Movares ontwikkelde een innovatieve methodiek om ook het effect van de tunnelmond van de overkapping in de berekeningen mee te kunnen nemen.

BARENDRECHT

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?