In opdracht van Netbeheer Nederland voert Movares het project ‘Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland’ uit. Bij dit project – in de wandelgangen bekend als Nestor Elektriciteit – analyseert Movares de storingscijfers van alle Nederlandse netbeheerders. Het advies- en ingenieursbureau onderzoekt zowel onvoorziene als voorziene storingen. Verder worden storingen in zowel het distributie- als transportnetwerk bekeken.  De projectresultaten worden door de netbeheerders gebruikt voor de rapportage over de betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetten naar de toezichthouder op de energiesector (NMa). Daarnaast verschijnt er een openbaar rapport op de website van Netbeheer Nederland  (http://www.netbeheernederland.nl/)
Periode2012 - Heden
KlantNetbeheer Nederland