10 procent reistijdwinst van en naar de regio Zwolle-Kampen op de belangrijkste regionale knelpunten. Dat is de doelstelling van het vervolgprogramma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (BB ZKN) 2015-2017. Dat doel wordt bereikt met verschillende maatregelpakketten waarbij de behoefte en het gedrag van reizigers centraal staan.

Vraag van de opdrachtgever

Een van de maatregelpakketten is gericht op Ketenmobiliteit. De projecten vormen een mix van een groot aantal niet-infrastructurele maatregelen en OV- en fietsgerelateerde maatregelen. Zoals fietsstimulering, ontbrekende schakels in (snel)fietsroutes, verbeteren van knooppuntvoorzieningen (fietsstallingen, leenfietssystemen) en gemakkelijker maken van ‘de overstap’ van bijvoorbeeld fiets naar OV. Daarbij zoveel mogelijk aansluiting zoekend bij regionale bedrijven en publiekstrekkers.
Provincie Overijssel vroeg Movares om  als trekker van de programmalijn Ketenmobiliteit het proces van uitvoer van verschillende deelprojecten aan te sturen en te coördineren. Dit in de context van het totale programma en in samenhang met andere programmalijnen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Na een rol te hebben gehad in het ontwikkelen van de maatregelen (in co-creatie met stakeholders en gebruikers) richt Movares zich nu op:
o Aansturen projectleiders deelprojecten
o Begeleiden aanbesteding
o Afstemming interne programmaorganisatie (kernteam)
o Afstemming extern o.a. stakeholders en raakvlakprojecten bij gemeenten en provincie

Bijzonderheden

Lees ook het artikel over dit project in ons relatiemagazine.

Kenmerken van dit project

 
LocatieProvincie Overijssel
 
Periode2015 - Heden
KlantProvincie Overijssel

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?