Samen met de gemeente Bernheze heeft Movares een nieuw concept ontwikkeld om het beheer van wegen functioneler en efficiënter te maken. In Bernheze resulteert dit in een besparing van 20 tot 30 procent op de totale beheerkosten en een zeer tevreden opdrachtgever.

De methode ‘functioneel wegbeheer’ is een doeltreffende manier van wegbeheer, afgestemd op de context en functie van de weg. Op deze manier kunnen de beschikbare budgetten ‘slimmer’ gebruikt worden en kunnen beleidsmakers en beheerders hun keuzes beter onderbouwen. Zo kunnen zij ervoor kiezen een rustige landweg minder intensief te onderhouden dan een doorgaande weg waar dagelijks veel mensen gebruik van maken, terwijl de veiligheid blijft gewaarborgd. Het concept biedt handvatten om bewust om te gaan met risico’s door deze in een vroeg stadium in kaart te brengen en om vooraf de juiste maatregelen te nemen om de kans op ongevallen en schade te verkleinen. Bovendien wordt inzichtelijk of het gebruik van de weg past bij de dimensies en vormgeving.

Contextgevoelig

In de huidige manier van wegbeheer wordt vooral met een technisch oog naar de weg gekeken. Inspecties en maatregelen op en aan wegen richten zich alleen op de technische staat van de verharding en die wordt gerelateerd aan CROW-normen. De ‘echte’ werkelijkheid is contextgevoelig. Deze context wordt bepaald door het werkelijke gebruik van de weg, het omliggende landschap, recreatieve structuren en tal van andere aspecten. Meer dan alleen de staat van de verharding vertellen klachten, gebruik en misbruik, bepaalde gebeurtenissen en beelden en ervaringen van bewoners hoe een weg werkelijk wordt gebruikt. De nieuwe methode leidt tot een integrale visie waarbij al deze aspecten een rol spelen.

Goed onderbouwde  keuzes

Na een intensief traject hebben medewerkers van verschillende disciplines van de gemeente Bernheze – onder meer openbare ruimte, verkeer, beheer- en onderhoud – samen met Movares in workshops een visie op functioneel wegbeheer ontwikkeld. We analyseerden en bekritiseerden functies van wegen, stelden prioriteiten en brachten risico’s in beeld. Het resultaat is een rijkere vorm van wegbeheer, gestoeld op een stevige onderbouwing, die voldoende ruimte biedt aan de politiek om te kiezen welke kwaliteit ze op welke plek wil toepassen.

In het nieuws

Movares ontwikkelde samen met gemeente Bernheze een innovatieve manier voor wegbeheer die de verkeersveiligheid waarborgt tegen lagere kosten: adaptief wegbeheer. In het Stadswerk magazine (nr 6- 2014) verscheen hierover een artikel, waarin opdrachtgever van de gemeente Bernheze en de projectleider van Movares de methodiek bespreken: Adaptief wegbeheer – Stadswerk Magazine 6-2014.

Kenmerken van dit project

 
LocatieGemeente Bernheze
 
Periode2013 - 2014
KlantGemeente Bernheze

Word jij onze nieuwe collega?