Naar aanleiding van diverse incidenten is VROM-Inspectie in 2009 een onderzoek gestart naar de borging van de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten. Hieruit bleek dat de constructieve veiligheid in onvoldoende mate is geborgd; zo ook in gemeente Eindhoven. Een groot aantal civiele kunstwerken voldeed niet aan de normen voor de huidige belastingen en verkeersintensiteiten. Movares ondersteunt de gemeente Eindhoven met onderzoek en advies om de constructieve veiligheid van de kunstwerken weer op peil te brengen.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Eindhoven wilde weten hoe het staat met de constructieve veiligheid van de kunstwerken in de gemeente en of er locaties zijn waar de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang kan komen. Daaropvolgend wilde de gemeente inzicht krijgen in de mogelijkheden en de kosten om de constructieve veiligheid van de kunstwerken te waarborgen, ook op de langere termijn.

Uitgevoerde werkzaamheden

Allereerst heeft Movares een groot aantal inspecties uitgevoerd en risicoanalyses opgesteld. Op basis van de uitkomsten heeft Movares een prioriteringslijst gemaakt voor beoordeling van de constructieve veiligheid, zodat de gemeente gefaseerd te werk kon gaan.
Uit de risicoanalyse bleek dat diverse civiele kunstwerken een risico vormen. Om meer inzicht te krijgen in de risico’s is veldwerk verricht; op basis van het veldwerk heeft Movares conform de normen NEN 8700 en NEN8701 globale en verfijnde aanvullende herberekeningen uitgevoerd om de maximaal toelaatbare verkeersbelastingen te bepalen. Op basis van de aanvullende herberekeningen heeft Movares versterkings- en verkeersmaatregelen uitgewerkt voor de gemeente.

Bijzonderheden

Samen met de gemeente Eindhoven heeft Movares nagedacht over de te treffen maatregelen (verkeers- of versterkingsmaatregel) en hoe de stakeholders het beste daarbij betrokken konden worden. Movares heeft hierin de regie genomen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieEindhoven
 
Periode2011 - Heden
KlantGemeente Eindhoven

Word jij onze nieuwe collega?