Om de veiligheid van baanwerkers te kunnen verhogen en om te voldoen aan wettelijke eisen bleek een nieuw systeem nodig. In een nauwe samenwerking tussen Intraffic (joint venture van Movares met ICT Automatisering) en Movares is een systeem ontwikkeld en gerealiseerd waarmee baanwerkers tussen de treinenloop door veilig in het spoor kunnen werken. Dit systeem ’Beheerste Toelating met blokschakelaars’ belemmert de doorstroming van het treinverkeer niet. Dat was een van de randvoorwaarden.

Word jij onze nieuwe collega?