Provincie Noord-Holland vroeg Movares nader onderzoek uit te voeren aan vijf vaste bruggen  en  drie van deze bruggen te monitoren. Met het doel onderhoudsmaatregelen op te stellen voor de programmering van de Provincie Noord-Holland.

Vraag van de opdrachtgever

Het uitvoeren van nader onderzoek aan vijf kunstwerken, monitoring van drie van deze kunstwerken en het opstellen van onderhoudsmaatregelen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Technische inspectie

De technische inspectie is uitgevoerd conform CUR aanbeveling 72, klasse 1.2 wat inhoudt dat er een gerichte visuele inspectie uitgevoerd wordt en daar waar schades zijn aangetroffen de oorzaak bepaald wordt. Indien dit niet met zekerheid te bepalen is dient nader onderzoek geadviseerd te worden.

Nader onderzoek

Voor het onderzoek zijn verschillende specialistische onderzoeken uitgevoerd, te weten:

 • Duikinspecties – identificeren van eventuele schades onder de waterlijn;
 • ASR onderzoek – beton van voor 1955 …;
 • Chloride onderzoek – chloride indringing tast de wapening aan met betonschade tot gevolg;
 • Carbonatatie onderzoek – CO2 tast de passiveerlaag van de wapening aan met betonschade tot gevolg;
 • Funderingsinspectie landhoofd (houten palen) – beoordeling staat en functioneren funderingsconstructie;
 • Constructieve veiligheid – ASR heeft grote gevolgen op de betonconstructie en dus op de constructieve veiligheid, dit nader onderzoek is een verdieping van ASR onderzoek.

Variantenonderzoek

Op basis van de technische inspecties en de nadere onderzoeken is voor drie van de vijf kunstwerken een variantenstudie uitgevoerd om na te gaan welke variant het meest geschikt is voor uitvoering. De varianten zijn vooraf afgestemd met de opdrachtgever en betreffen:

 1. Gehele dek vervangen;
 2. Gehele dek en steunpunten vervangen;
 3. Betonreparaties bovenbouw uitvoeren;
 4. Andere variant (dek van composiet).

Monitoring

De monitoring heeft als doel om de aangetroffen schadebeelden in de gaten te houden op toename van de omvang van de schade en optreden van nieuwe schades. Dit vindt plaats bij die kunstwerken waar geen groot onderhoud wordt uitgevoerd op korte termijn.

Samenwerking

Voor dit project is veel gebruik gemaakt van onderaannemers, te weten

 1. Duikbedrijf COW bv – duikinspecties;
 2. WARECO – funderingsonderzoek;
 3. GEOS – betononderzoek (chloride indringing);
 4. B|A|S      – betononderzoek (ASR onderzoek).

Kenmerken van dit project

 
LocatieNoord-Holland
 
Periode2012 - 2013
KlantProvincie Noord-Holland

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?


Word jij onze nieuwe collega?