Ons project

Begeleiding en ontwerp noodmaatregelen Nassaukade Amsterdam

Op veel plaatsen in Nederland vertonen kademuren achterstallig onderhoud. De Amsterdamse kademuren zijn vaak meer dan een eeuw oud en een aantal kademuren heeft het einde van de levensduur bereikt. In sommige gevallen staan ze op bezwijken en moeten er direct maatregelen worden getroffen om verdere schade aan de kade en de omgeving te voorkomen. Het proces om kademuren te vervangen is complex, vooral vanwege de beperkte werkruimte. De voorbereiding van een vervanging duurt vaak jaren. Bij dreigende calamiteiten is daarom eerst een noodmaatregel noodzakelijk.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Amsterdam heeft Movares om advies gevraagd over het ontwerp van de noodmaatregel voor de Nassaukade, een inventarisatie van de risico’s en advies over de te treffen beheersmaatregelen als gevolg van deze risico’s.

Bijzonderheden

Movares heeft niet alleen vakspecialisten voor de diverse disciplines in dienst, maar ook mensen die vanuit de praktijk hebben geleerd risico’s in te schatten. Het ontwerp en de uitvoering worden risicogestuurd uitgevoerd, waarbij de quickscan van de omgeving een belangrijk onderdeel is. Bij elke calamiteit wordt een risico-dossier opgesteld en bewaakt. Op deze wijze zijn al diverse calamiteiten met kadeconstructies naar tevredenheid opgelost. Voorbeelden hiervan zijn de kademuren aan De Singel, Marnixstraat, Gelderse kade, Entrepotdok, Oudezijds Voorburgwal en Nassaukade.

Samenwerking

Omdat zeer snel gehandeld moest worden, maakt Movares deel uit van het Calamiteiten Team Kademuren van de gemeente Amsterdam. Naast diverse medewerkers van de gemeente maken ook de aannemer en verschillende stakeholders deel van dit team. Zo wordt er snel geschakeld.

Uitgevoerde werkzaamheden

Er is een tijdelijke damwandconstructie voor de kade aangebracht. Deze damwand is aangebracht om de huidige kade te stabiliseren. Deze was door een gesprongen waterleiding instabiel geraakt).  Na herstel van de kade, kan de tijdelijke constructie verwijderd worden. Voordat een maatregel kon worden genomen is een quickscan van de omgeving uitgevoerd (belendingen, kabels & leidingen, woonboten, etc.). Daarna zijn ontwerpberekeningen en tekeningen opgesteld waarbij rekening is gehouden met de kritieke omgevingsaspecten. Movares heeft dit gerealiseerd in korte tijd passend  bij de aard van het project.

LocatieAmsterdam
Periode2017 - Heden
KlantAmsterdam

Constructieve Waterbouw

Een groot aantal natte kunstwerken in Nederland is theoretisch aan het einde van hun levensduur. Deze natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen, gemalen en kade- en oeverconstructies zijn gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. Door veranderende omstandigheden als meer en zwaarder verkeer, degraderen de kunstwerken mogelijk sneller dan verwacht. Movares voert integrale analyses uit om te onderzoeken of de kunstwerken inderdaad niet meer voldoen aan de huidige eisen.

Lees verder