Ons project

Beeldkwaliteitplan en vormgevingsdocumenten spooronderdoorgang Goes

De gelijkvloerse spoorwegovergang in de van Hertumweg in Goes is één van de belangrijkste verbindingen tussen de wijken ten zuiden van het spoor met het centrum aan de noordzijde. De Van Hertumweg raakt direct aan het station en de stationsomgeving waardoor de gemeente Goes ook kansen zag voor verbetering van de noordelijke stationstoegang aan de achterzijde inclusief het toevoegen van extra fietsenstallingsplaatsen.

Beeldkwaliteitsplan

Na een globale studie naar mogelijkheden voor het realiseren van een ongelijkvloerse onderdoorgang kreeg Movares StudioSK de vraag om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de gehele stationsomgeving en vormgevingsdocumenten voor de tunnel als onderdeel van een overdrachtsdossier.

Overdrachtsdossier

In een overdrachtsdossier zijn alle relevante onderzoeken en uitgangspunten gebundeld ten behoeve van de aanbesteding via de TunnelAlliantie door ProRail. Movares stelde samen met gemeente dat dossier op, inclusief nadere uitwerking van het ontwerp. Daarnaast ondersteunde Movares de gemeente bij diverse spoortechnische en constructieve vragen voor Spoorproject Goes waar de onderdoorgang deel van uitmaakt. Ook maakten we een 3D-visualisatie van de gehele stationsomgeving.

Nieuwe stationsentree

Doordat de ligging van de nieuwe onderdoorgang het station en het perron raakt, ontstond de mogelijkheid de stationsentree aan de zuidzijde te vernieuwen met een plein met verblijfskwaliteit en het situeren van nieuwe bebouwing direct rondom het plein. Daarvoor moest het stedenbouwkundig plan worden aangepast en kon de routing vanuit de onderdoorgang voor fietsers veel logischer worden.

Samenwerking

Het overdrachtsdossier is tot stand gekomen in intensieve samenwerking en dialoog tussen gemeente Goes, ProRail en Movares.

LocatieGoes
Periode2015 - 2020
ArchitectWienke Scheltens
KlantGemeente Goes

Architectuur

Architectuur – StudioSK heeft een voorsprong in ervaring met design & construct. Onze ontwerp-methodiek en referentieontwerpen zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit geborgd wordt.

Lees verder

Constructief Ontwerpen & Bouwkunde

Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.

Lees verder

Stedenbouw en landschap

Van creatieve en strategische visies tot en met de uitvoering en het beheer van complexe projecten met betrekking tot stedenbouw; Movares werkt op alle schaalniveaus.

Lees verder