De havens van Antwerpen worden de komende jaren flink uitgebreid. Doordat het aantal boten zal toenemen, wil het Havenbedrijf beschikken over een veilig en efficiënt systeem voor het binnenloodsen van schepen. Dit systeem zal bestaan uit computers en andere moderne communicatiemiddelen zodat de havenarbeiders niet meer fysiek hoeven rond te lopen om de schepen binnen te loodsen. Door deze ingrijpende verandering zullen de havenmedewerkers hierop getraind en voorbereid moeten worden. Movares Visuals ontwikkelde een unieke bediensimulator.

Specialist 3D-Visualisatie en Simulatiegiel.swager@movares.nl +316 - 28 37 87 82

Vraag van de opdrachtgever

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft Movares gevraagd een simulator te ontwikkelen voor de opleiding van havenmedewerkers om hen voor te bereiden op het op afstand binnenloodsen van schepen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares ontwikkelde een zogenoemd bediensimulator deelsysteem (SIM). Hiermee kan de trainer een scenario starten aan de hand van een vooraf geconfigureerd scenario. Wanneer de trainer een simulatie inlaadt wordt informatie vanuit de PLC gestart  en aangevuld met data uit de database. Vervolgens is het voor de gebruiker mogelijk om bedienprocessen uit te voeren. Alle handelingen van een sessie worden opgeslagen in het systeem. Ook maakt het SIM deelsysteem het mogelijk om de gemaakte cameraplannen  in te zetten tijdens een simulatie. Doordat het systeem opgebouwd is uit verschillende modulen met daarin functionaliteiten wordt het proces van aanpassen van de simulator vergemakkelijkt. Indien er een aanpassing aan een module nodig is hoeft niet de gehele simulator gewijzigd te worden.

Innovatie een van onze pijlers

Dit bediensysteem is uniek doordat een 3D simulator in één systeem wordt gekoppeld met de werkelijke bediening. Alle interactieve objecten in het SIM deelsysteem worden voorzien van gedrag dat gelijk is aan het gedrag van objecten in de werkelijkheid. Daarnaast moeten de gesimuleerde objecten reageren op signalen en moeten signalen verzonden kunnen worden. Al deze signalen moeten gecommuniceerd worden en worden daarom geïmplementeerd in het SIM deelsysteem. Er zijn geen voorbeelden van vergelijkbare toepassingen in de markt.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAntwerpen
 
Periode2014 - 2014
KlantGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden