Verkeersafwikkeling

In de ochtend- en avondspits ontstaan met enige regelmaat files voor en na het Baljuwplein. Doordat rondom het Baljuwplein vier kruispunten liggen die van invloed zijn op de afwikkeling is door ons een simulatie gemaakt van het totale plangebied en zijn verbetervoorstellen uitgewerkt om de verkeersafwikkeling te verbeteren door wijzigingen in de verkeersregeling.

Bustunnel

In de bustunnel onder het Baljuwplein kunnen bussen in twee richtingen elkaar passeren. Door de beperkte breedte en de kromming van de tunnel, wordt de tunnel door de chauffeurs als te smal ervaren. Chauffeurs wachten aan het begin van de tunnel op elkaar, zodat ze elkaar in te tunnel niet tegen komen. Movares heeft verschillende (constructieve) varianten uitgewerkt om dit probleem op te lossen.

Geotechniek

Op het plein zijn grote verschillen in de zetting ontstaan, doordat de bustunnel wel gefundeerd is en de rest van het plein niet. Movares heeft een verbetervoorstel gedaan om de zettingsverschillen in de toekomst tegen te gaan.

Uitgevoerde werkzaamheden

Om dit project goed uit te voeren zijn alle knelpunten apart uitgezocht en zijn verschillende varianten uitgewerkt. In overleg met de provincie is vervolgens besproken welke variant nader wordt uitgewerkt. Alle definitieve oplossingen zijn samengevat in één rapport.

Om tot een goede oplossing te komen zijn de volgende stappen doorlopen:

  • Inventarisatie;
  • Uitwerken mogelijke varianten;
  • Varianten keuze;
  • Uitwerken definitieve variant;
  • Bespreken defintieve variant;
  • Aanvullende onderzoeken;
  • Opleveren definitief rapport.

Kenmerken van dit project

 
LocatieSpijkenisse
 
Periode2011 - 2011
KlantProvincie Zuid-Holland

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?