Een ernstige treinbotsing op 21 mei 2004 te Amsterdam was de directe aanleiding tot de ontwikkeling van het ATB Vv systeem. Het op dat moment veelal toegepaste systeem dat een trein moet stoppen als deze onbedoeld een rood sein kan passeren, ATB-EG, werkte niet bij snelheden onder de 40 km/u.
ATB Vv (Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde versie) is een aanvulling op dit bestaande ATB-EG (Eerste Generatie) systeem. Daarmee wordt het ‘snelheidsgat’ van ATB-EG gedicht.

ATB Vv heeft als belangrijkste eigenschap dat het systeem niet de snelheid van de trein bewaakt, maar bij elke snelheid waakt of de trein voor het rode sein kan stoppen aan de hand van het werkelijk remgedrag. Dit systeem heet remcurvebewaking.

Het idee om remcurvebewaking toe te voegen aan ATB-EG is door Movares in samenwerking met Lloyd’s Register Rail Europe in concept bedacht. De ontwikkeling van ATB Vv is uitgevoerd in opdracht van ProRail en NS Reizigers. Movares had de technische leiding van de ontwikkeling. De grootste zorg was de realisatie van een nieuw systeem dat optimaal aansluit op bestaande systemen en kon worden ingebouwd in de infra, in zowel oud als nieuw materieel. Daarvoor werd intensief samengewerkt met de opdrachtgevers en Alstom, die de wijziging in de treinapparatuur realiseerde. Een goed doordacht concept dat met minimale wijzigingen in het bestaande systeem ingepast kon worden. Dit maakte een economisch gunstige en snelle landelijke implementatie mogelijk en zorgde voor een sterke reductie van het aantal rood sein passages.Het systeem bevat een aan het sein gekoppelde besturingskast (ASK) die een aantal bakens en/of lus in de baan bestuurt. Ook bestuurt het een in het ATBEG systeem van de trein geïntegreerde eenheid. Deze eenheid leest de stand van het sein uit de bakens/lus en grijpt in met ee
n remming wanneer dat nodig blijkt te zijn.

remcurve atbvv